Quảng Ngãi: Kết quả công tác nội chính Quý I-2018

Thứ Tư, 25/04/2018, 07:21 [GMT+7]
    Trong Quý I-2018, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt công tác nắm tình hình an ninh trên các lĩnh vực; triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; thực hiện tốt công tác quản lý, tiếp nhận đơn, thư tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật, kịp thời xác minh, điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh, giải quyết kịp thời các điểm khiếu kiện phức tạp, đông người tham gia. Công an tỉnh mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Các cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, điều tra khám phá 174/196 vụ tội phạm về trật tự xã hội (đạy 88,7%). Thụ lý điều tra 120 vụ/159 bị can, kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 44 vụ/70 bị can…
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố: thụ lý kiểm sát 245 tin báo; cơ quan điều tra đã giải quyết 242 tin, đang điều tra, xác minh 03 tin; bắt, vận động đồi thú 08 đối tượng truy nã. 
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 1.478 vụ việc, đã giải quyết 789 vụ (đạt 53,3%). Trong đó: án hình sự thụ lý 181 vụ đã giải quyết 108 vụ (đạt 59,6%); dân sự 595 vụ, đã giải quyết 259 vụ (đạt 43,5%)… Tòa án nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình giải quyết các vụ việc dân sự liên quan đến đất đai đối với 10 toà án cấp huyện, thành phố. 
 
    Viện kiểm sát về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 139 vụ/173 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 55 vụ/69 bị cạn; về án kiểm sát thụ lý giải quyết 55 vụ/100 bị can; đã xử lý giải quyết 43 vụ/87 bị can.
 
    Công tác thi hành án dân sự, đã đã thụ lý 5.258 việc, trong đó số việc phải thi hành 5.231 việc; số có điều kiện thi hành 3.679 việc, số việc chưa có điều kiện thi hành 1.552 việc; số có điều kiện thi hành xong 1.383 việc (đạt 38% ); tổng số tiền thụ lý hơn 789,773 tỷ đồng; số tiền có đủ điều kiện thi hành 580,373 tỷ đồng, số tiền chưa có điều kiện thi hành 206,706 tỷ đồng; trong đó: số tiền có đủ điều kiện thi hành xong 64,963 tỷ đồng (đạt 11%).
 
    Thanh tra hành chính thực hiện 35 cuộc, tại 123 đơn vị phát hiện 30 đơn vị có sai phạm với tổng số tiền 1 tỷ 954 triệu đồng cùng nhiều sai phạm khác. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 752,38 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 1 tỷ 202 triệu đồng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét 1 vụ/03 đối tượng. Về thanh tra chuyên ngành, đã thực hiện 305 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 706 cá nhân, tổ chức trên nhiều lĩnh vực; phát hiện 175 các nhân và 30 tổ chức có sai phạm; ban hành 135 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 541 triệ đồng, cùng nhiều biện pháp xử lý khác.
 
    Về giải quyết khiếu nại, tố cáo các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 1.904 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền 572 đơn, đôn đốc cấp dưới giải quyết 159 đơn, trả lại và hướng dẫn cho công dân đến cơ quan có thẩm quyền 354 đơn, thụ lý 393 đơn thuộc thẩm quyền.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 01/2/2018 “về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, để các cơ quan thanh tra tăng cường trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, đông người, phức tạp. Để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương, tăng cường hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, đơn vị.
Thành Long
(Ban nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
;
.