Một số kết quả công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình Quý I-2018

Thứ Ba, 03/04/2018, 07:54 [GMT+7]
    Quý I-2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ổn định. Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong khối Nội chính đã bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của địa phương đề ra, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.
 
    Công tác quốc phòng - an ninh, thanh tra, kiểm tra và công tác cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các vụ án được Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến theo dõi, chỉ đạo được nâng lên, bảo đảm tính nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến, các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng được thực hiện đồng bộ... Trong đó:
 
Hội nghị giao ban khối Nội chính Quý I-2018
Hội nghị giao ban khối Nội chính Quý I-2018
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy chỉ đạo, giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt; tình hình đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo…
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy báo cáo Ban Nội chính Trung ương thống kê kết quả bảo vệ người dân chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và công tác bảo vệ Đảng; xây dựng dự thảo Chương trình công tác năm 2018 về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia ý kiến về các nội dung của Đề án Cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo, đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương; Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới năm 2017; Công văn chỉ đạo giải quyết 01 vụ án thuộc Danh mục các vụ án theo Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị. 
 
    Phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” năm 2017. 
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018. 
 
    Tham gia tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và trụ sở của cơ quan; tham gia các phiên tòa xét xử các vụ án trọng điểm, phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
;
.