Lâm Đồng: Một số kết quả công tác nội chính quý I-2018

Thứ Sáu, 20/04/2018, 14:30 [GMT+7]
    Trong quý I, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ổn định; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm; thực hiện tốt công tác tiếp dân tại cơ sở, qua đó hạn chế tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, vượt cấp. Các cơ quan nội chính tỉnh thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các cơ quan nội chính tỉnh thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trật tự xã hội tại địa phương. 
 
    Lực lượng Công an tỉnh thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương, ban hành các văn bản lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2018; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn; tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ quản lý địa bàn, đối tượng, chủ động nắm tình hình, tập trung giải quyết các vấn đề nổi lên trong lĩnh vực trật tự xã hội kịp thời ổn định tình hình, không để xảy ra phức tạp; điều tra khám phá 110/119 vụ (đạt 92,44%), bắt 242 đối tượng; riêng trọng án khám phá 06/06 vụ (đạt 100%); tội phạm về tham nhũng khởi tố 04 vụ/04 bị can; phát hiện 80 vụ/80 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế.
 
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng lần thứ 13 (tháng 4-2018)
Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng lần thứ 13 (tháng 4-2018)
    Công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm: thụ lý kiểm sát 1.487 tin; cơ quan điều tra hai cấp đã giải quyết 347 tin, trong đó: khởi tố 188 tin, không khởi tố và chuyển xử lý khác 159 tin; kiểm sát điều tra 99 vụ/249 bị can các vụ án hình sự, đã giải quyết 21 vụ/72 bị can, hiện đang giải quyết trong thời hạn 78 vụ/177 bị can. Toàn ngành Tòa án đã thụ lý 2.685 vụ; đã giải quyết 1.439 vụ (đạt 53,5%). Trong đó: thụ lý án hình sự 349 vụ/745 bị cáo, đã giải quyết 230 vụ/415 bị cáo (đạt 65,9%); dân sự 1.357 vụ, đã giải quyết 355 vụ (đạt 27,2%)… Công tác thi hành án hình sự đối với 324 đối tượng bị kết án, xét giảm án, tha tù trước thời hạn cho 430 phạm nhân;  tiếp nhận 67 đơn khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 52 đơn và đang tiếp tục giải quyết đơn theo đúng quy định của pháp luật. 
 
    Công tác thi hành án dân sự, đã đã thụ lý 8.361 việc, trong đó số việc có điều kiện thi hành 5.554 việc; số việc chưa có điều kiện thi hành 2.790 việc; số việc ủy thác 17 việc; số việc phải thi hành 8.344 việc; đã thi hành xong 1.606 việc. Tổng số tiền thụ lý hơn 2.443 tỷ đồng, trong đó số tiền có điều kiện thi hành hơn 1.024 tỷ triệu đồng; số tiền chưa có điều kiện thi hành hơn 1.415 tỷ đồng; số tiền ủy thác hơn 3 tỷ đồng; số tiền phải thi hành hơn 2.440 tỷ đồng; đã giải quyết xong hơn 139 tỷ đồng.
 
    Thanh tra hành chính thực hiện 55 cuộc, kết thúc thanh tra 41 cuộc, ban hành 41 kết luận; qua thanh tra phát hiện 57/76 đơn vị vi phạm về kinh tế trên các lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng với số tiền 34,6 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi 29 tỷ 485 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm 14 tổ chức; thu hồi tài sản trong quá trình thanh tra 9 tỷ 443 triệu đồng. Thanh tra chuyên ngành thực hiện 182 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 327 cá nhân và 122 tổ chức; qua thanh tra phát hiện 141 cá nhân, 23 tổ chức có vi phạm, ban hành 47 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 227 triệu đồng, thu hồi 196 triệu đồng. 
 
    Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp 827 lượt công dân; đoàn đông người 12 lượt/113 người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; đề nghị xem xét giao đất sau khi kết thúc hợp đồng giao khoán... Qua công tác tiếp dân đã tiếp nhận xem xét 80 vụ việc, các vụ việc khác đã giải thích hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền; tiếp nhận 160 đơn/160 vụ việc; đã giải quyết 108 vụ việc 
 
    Trợ giúp pháp lý 626 vụ việc cho 626 đối tượng, trong đó trợ giúp về hình sự 71 vụ việc; pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình 289 vụ việc; hành chính 53 vụ việc, lĩnh vực khác 213 vụ việc…; thực hiện 22 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động cho 22 xã, cấp phát trên 2.500 tờ gấp pháp luật; tiến hành đánh giá chất lượng 383 vụ việc/548 vụ việc tư vấn đã hoàn thành (đạt tỷ lệ 70%). 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 02/3/2018 về việc “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng”; tham gia ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị về “Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; góp ý kiến dự thảo Đề án người đứng đầu cấp ủy tiếp dân; đề xuất xử lý dứt điểm đối với một số đơn thư, vụ việc phức tạp, kéo dài; an ninh dân tộc, tôn giáo tại địa phương.
Cù Tất Dũng
;
.