Hòa Bình: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2018

Thứ Bảy, 14/04/2018, 07:57 [GMT+7]
    Quý I-2018, các cơ quan trong khối nội chính tỉnh Hòa Bình đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tình hình anh ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội được giữ vững. 
 
    Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quán triệt, triển khai mệnh lệnh, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo đúng kế hoạch; tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018 đảm bảo an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. 
 
    Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu và giải quyết kịp thời mâu thuẫn, khiếu kiện, tranh chấp không để xảy ra diễn biến phức tạp. Quý I-2018, đã điều tra, khám phá đạt tỷ lệ 79,36%. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định pháp luật. 
 
    Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên có nhiều tiến bộ, không để xảy ra oan, sai góp phần hạn chế vi phạm pháp luật và tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp. 
 
    Tòa án nhân dân các cấp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chất lượng giải quyết được đảm bảo, không có án hủy, tỷ lệ án sửa thấp. Trong quý I-2018, Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý, giải quyết các vụ án các loại, đạt tỷ lệ 62,5%. 
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai 31 cuộc thanh tra hành chính, 13 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ban hành 15 kết luận thanh tra,  phát hiện sai phạm về tiền trên 728 triệu đồng. 
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý những đối tượng quá khích, gây rối trật tự, trên địa bàn tỉnh không phát sinh "điểm nóng". 
 
    Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý. Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, thị trấn đảm bảo khách quan, đúng quy định, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người được trợ giúp pháp lý.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Quý I-2018, có 22 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã tiến hành 08 cuộc thanh tra, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. 
Võ Mai
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
;
.