Hà Tĩnh: Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính

Thứ Hai, 16/04/2018, 16:14 [GMT+7]
    Trong quý I-2018, các lực lượng công an, quân sự, biên phòng tỉnh Hà Tĩnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra biên giới trên biển, chủ động nắm chắc tình hình; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tăng cường nhiệm vụ, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự tại các khu kinh tế trọng điểm và các địa bàn có các vụ việc phức tạp liên quan đến sự cố môi trường biển… 
 
    Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài tiếp tục được tăng cường. Công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Tổ chức ra quân huấn luyện cho các lực lượng, nhất là dân quân tự vệ, dự bị động viên… làm tốt công tác tuyển giao quân, xây dựng phòng thủ được triển khai thực hiện nghiêm túc…
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát giải quyết 180/216 tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, đạt tỷ lệ 83,33%. Thông qua công tác kiểm sát, đã ban hành văn bản yêu cầu khởi tố đối với 11 vụ/14 bị can nhằm chống bỏ lọt tội phạm; kiểm sát bắt giữ 138 đối tượng, tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%, kiểm sát khởi tố mới 158 vụ án, phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 306 bị can. Kiểm sát điều tra 238 vụ/484 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 114 vụ/213 bị can, trong đó, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 104 vụ/203 bị can; đình chỉ 2 vụ/2 bị can; tạm đình chỉ 8 vụ/8 bị can. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 93 vụ,192 bị cáo/171 vụ, 350 bị cáo sơ thẩm, 37 vụ, 49 bị cáo/56 vụ, 85 bị cáo phúc thẩm.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý, giải quyết 93 vụ, 192 bị cáo/171 vụ, 350 bị cáo sơ thẩm; 37 vụ, 49 bị cáo/56 vụ, 85 bị cáo phúc thẩm. Qua công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự trong thời gian qua cho thấy, tỷ lệ lớn trong số các vụ án hình sự mà Tòa án đã giải quyết vẫn là các tội xâm phạm sở hữu, các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, các tội phạm về ma túy…
 
    Tòa án hai cấp phối hợp với cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xác định 19 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và 01 vụ án giải quyết theo thủ tục án rút gọn.
 
    Sở Tư pháp đã thẩm định 09 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, góp ý 28 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh; thực hiện tự kiểm tra 03 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao hiểu biết, hạn chế rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp. Trong quý I, đã phát hành 1.000 tờ thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm cung cấp kịp thời các thông tin, chính sách, văn bản pháp luật, góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển doanh nghiệp. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai tích cực, toàn diện, gắn kết với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp ngày càng đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả.
                                                                                                 P.V
;
.