Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm

Chủ Nhật, 15/04/2018, 06:58 [GMT+7]
    Bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy đề ra, ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, kết quả cụ thể như sau:
 
    Ban đã Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 06 báo cáo về: Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017; báo cáo, tổng hợp những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chỉ thị 15 và dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; kết quả xử lý đơn thư năm 2017; kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); xây dựng Đề án “Cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên”; đánh giá thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2010-2017, các nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2018-2023 phục vụ xây dựng Đề án của tỉnh; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 07-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban khối Nội chính định kỳ
Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì giao ban khối Nội chính định kỳ
    Tham mưu tổ chức tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017; nắm tình hình, kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý các vấn đề liên quan đến tôn giáo. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy văn bản góp ý dự thảo Quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị, tố cáo, tố giác của nhân dân.
 
    Về công tác nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã triển khai thực hiện khảo sát, nắm thông tin về công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các công trình thủy điện tại huyện Quế Phong. Tham mưu ban hành Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực án kinh tế - chức vụ tại huyện Tương Dương. Nắm thông tin theo phản ánh của công dân về việc xem xét công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án tại thành phố Vinh. Hướng dẫn, kiểm tra đối với Văn phòng huyện ủy về nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại huyện ủy Quỳ Châu. Tham gia các Đoàn kiểm tra, Tổ công tác liên ngành xử lý các vụ việc, vụ án.
 
    Làm việc với huyện Diễn Châu để nghe kết quả xử lý sau thanh tra Dự án khu nhà ở và thương mại tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Đánh giá kết quả thực hiện quy định phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Tiếp nhận, xử lý đơn thư; tiếp công dân định kỳ; tổng hợp thông tin báo chí phản ánh về nội chính và PCTN.
 
    Trong quý 2 năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tập trung vào 12 nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 chuẩn bị phục vụ Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng toàn quốc; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2017 theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng"; kiểm tra việc thanh tra các vụ việc, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố trong lĩnh vực kinh tế - chức vụ tại Thành phố Vinh, huyện Tương Dương; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy trong công tác phát hiện, phòng ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại huyện Anh Sơn và Thị xã Thái Hòa; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện hiệu quả việc bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 07-5-2013, Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020" tại huyện Đô Lương; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 07-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"; rà soát tình hình vi phạm đất đai liên quan đến tôn giáo để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng chỉ đạo xử lý; tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tình hình "di cư tự do bất hợp pháp" trên địa bàn tỉnh; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ rừng, tình trạng khai thác trái phép lâm sản trên địa bàn tỉnh; rà soát, nắm tình hình liên quan đến công tác nội chính, đặc biệt là trên các lĩnh vực an ninh biên giới, tuyến biển, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh mạng...; theo dõi, đôn đốc giải quyết các vụ án, vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo; tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến và tiếp nhận tại Ban Nội chính.
Lê Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)

 

;
.