Phú Yên: Thực hiện hiệu quả công tác nội chính tháng 02-2018

Thứ Năm, 08/03/2018, 14:44 [GMT+7]
    Tháng 02-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tập trung nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở không để phát sinh “điểm nóng”; đảm bảo an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, các hoạt động văn hóa, lễ hội diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
 
    Cơ quan điều tra 02 cấp thụ lý 327 tố giác, tin báo, đã giải quyết 104 tố giác, tin báo (đạt 31,8%), còn lại 223 tố giác, tin báo (trong đó quá hạn 20 tố giác, tin báo, chiếm 8,9%); điều tra làm rõ 25/45 vụ phạm pháp hình sự, đạt 55,6%; khởi tố 49 vụ, 66 bị can; kết thúc điều tra 28 vụ, đề nghị truy tố 45 bị can.
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính tỉnh Phú Yên tháng 02-2018
Hội nghị giao ban công tác nội chính tỉnh Phú Yên tháng 02-2018
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đã kiểm sát 329 tố giác, tin báo (cũ 221; mới 118), qua kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan Điều tra khởi tố 01 bị can; thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 213 vụ, 201 bị can (cũ 168 vụ, 150 bị can, mới 45 vụ, 51 bị can); truy tố 28 vụ, 43 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 137 vụ, 239 bị cáo; thụ lý kiểm sát giải quyết 1523 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 2503 vụ án các loại (án hình sự 194 vụ, 350 bị cáo; án dân sự, hành chính 2309 vụ, tăng 693 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2017); đã giải quyết 667 vụ (án hình sự 99 vụ, 174 bị cáo, đạt 51,03%; án dân sự, hành chính 568 vụ, việc, đạt 27,85%). 
 
    Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp đã thụ lý 3.865 việc (cũ chuyển sang 3.355 việc, thụ lý mới 510 việc) và 1.383.281.476.000 đồng (cũ chuyển sang 1.376.948.863.000 đồng, thụ lý mới 6.332.613.000đồng), đã thi hành xong 488/2.432 việc có điều kiện thi hành (đạt 20,0%), về tiền đã thi hành được 4.272.603.000 đồng/1.246.999.433.000 đồng có điều kiện thi hành (đạt 0,34%).
 
    Thanh tra tỉnh cùng thanh tra 09 huyện, thị xã, thành phố tiến hành 06 cuộc thanh tra hành chính (theo kế hoạch năm 2017), đã kết thúc 06 cuộc. Tiếp nhận và xử lý 138 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (39 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo, 89 đơn phản ánh, kiến nghị). Trong số đó có 21 đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng, đến nay đã giải quyết xong 10 đơn, còn lại 11 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 17 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, gồm 13 đơn liên quan đến lĩnh vực nội chính và 04 đơn liên quan đến tiêu cực, tham nhũng. Hiện đang xem xét, xử lý theo quy định.
 
    UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước năm 2018; Kế hoạch về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018; công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; báo cáo tình hình đấu giá tài sản nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh;… Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thụ lý tại Trung tâm 20 vụ/20 người; trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng 12 vụ, đại diện ngoài tố tụng 02 và tư vấn pháp luật 06 vụ.
Lê Ngọc Hơn 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.