Nghệ An: Ký kết giao ước thi đua khối Nội chính - Lực lượng vũ trang năm 2018

Thứ Tư, 07/03/2018, 15:39 [GMT+7]

Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Tham dự có đại diện Lãnh đạo 09 cơ quan trong Khối gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Qua ký kết giao ước thi đua nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, động viên cán bộ, công chức, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là dịp để các ngành trong khối giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm; tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2017, thực hiện ký kết giao ước thi đua, khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã phát động thi đua dưới nhiều hình thức, biện pháp đổi mới tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm chắc tình hình có liên quan, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị. Làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp trên, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, có chiều sâu, hiệu quả các mặt công tác của từng ngành, phần đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm; đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân; kịp thời áp dụng các ứng dụng khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực công tác, đảm bảo tính kế hoạch, quy trình hóa các mặt công tác. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, chiến sỹ. Quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19-5-2016 của Chính phủ.

Căn cứ tình hình nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, đưa phong trào thi đua của Khối phát triển mạnh mẽ, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018.

Bình Minh

;
.