Thanh Hóa: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Tư, 07/02/2018, 11:54 [GMT+7]

Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2017, các cơ quan khối Nội chính tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham  nhũng được tăng cường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; một số lĩnh vực tham nhũng được kiềm chế và không có tham nhũng, tạo niềm tin trong nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp trên 8.100 lượt người, giảm 16% so với cùng kỳ; tiếp nhận trên 6.100 đơn. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 56,8 tỷ đồng, trả lại cho công dân 110 triệu đồng, 1.387 m2 đất, khôi phục quyền lợi cho 22 người, kiến nghị xử lý hành chính 18 người. Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 252 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm về kinh tế trên 80 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 32 tỷ đồng. Thanh tra các Sở, ngành đã tiến hành 450 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 765 cá nhân, 441 tổ chức có vi phạm, với số tiền sai phạm 18,6 tỷ đồng. Công an tỉnh khởi tố mới 3 vụ, 11 bị can, đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 01 vụ.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu có hiệu quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong việc ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, các địa phương trong việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định; tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma tuý, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra ở  một số địa phương, đơn vị còn hạn chế, giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài chất lượng chưa đảm bảo. Việc xử lý cán bộ có sai phạm thiếu nghiêm túc dẫn tới đơn thư khiếu kiện kéo dài vượt cấp. Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao, việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng hiệu quả còn thấp…

                                                                                                      P.V

;
.