Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 01-2018

Thứ Ba, 27/02/2018, 15:25 [GMT+7]
    Tháng 01-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 
    Cơ quan điều tra 2 cấp thụ lý 280 tố giác, tin báo, đã giải quyết 81 tố giác, tin báo, còn lại 199 tố giác, tin báo; điều tra làm rõ 26/40 vụ phạm pháp hình sự; khởi tố 32 vụ, 47 bị can; kết thúc điều tra 32 vụ, đề nghị truy tố 56 bị can. 
 
Hội nghị giao ban công tác tháng 01-2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Hội nghị giao ban công tác tháng 01-2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
    Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã kiểm sát 275 tố giác, tin báo (cũ 166; mới 109), qua kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan Điều tra khởi tố 01 bị can; thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 181 vụ, 208 bị can; truy tố 22 vụ, 35 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 101 vụ 177 bị cáo; thụ lý kiểm sát giải quyết 1488 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
 
    Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý 1.688 vụ án (án hình sự 141 vụ, 247 bị cáo; án dân sự, hành chính 2038 vụ, tăng 521 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2017); đã giải quyết 324 vụ (án hình sự 49 vụ, 105 bị cáo, đạt 34,75%; án dân sự, hành chính 275 vụ việc, đạt 13,49%). 
 
    Cơ quan Thi hành án dân sự 2 cấp đã thụ lý 3.659 việc (cũ chuyển sang 3.245 việc, thụ lý mới 414 việc) và 1.379.284.103.000 đồng (cũ chuyển sang 1.371.921.479.000 đồng, thụ lý mới 7.362.624.000 đồng), đã thi hành xong 297/2.266 việc có điều kiện thi hành (đạt 13,28%), về tiền đã thi hành được 1.675.932.000 đồng/1.254.087.964.000 đồng có điều kiện thi hành (đạt 0.19%).
 
    Thanh tra tỉnh cùng thanh tra 09 huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tiến hành 09 cuộc thanh tra hành chính, 04 cuộc thanh tra đột xuất; đã kết thúc 04 cuộc, còn lại 05 cuộc đang thanh tra trong thời hạn luật định. Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra 09 huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận và xử lý 125 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, trong đó có 52 đơn khiếu nại, 09 đơn tố cáo, 64 đơn phản ánh, kiến nghị. Trong số đó có 34 đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng, đến nay đã giải quyết xong 11 đơn, còn lại 23 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận và xử lý 33 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, gồm: 27 đơn liên quan đến lĩnh vực nội chính và 06 đơn liên quan đến tiêu cực, tham nhũng.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.