Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 1-2018

Thứ Năm, 08/02/2018, 15:03 [GMT+7]

Tháng 1-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chuẩn bị tốt nội dung, chương trình giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác cải cách tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018; xây dựng đề cương hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tổng hợp tình hình công tác bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao thưởng tại Lễ khen thưởng kết quả đấu tranh chuyên án đánh bạc (tháng 11-2017)
Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao thưởng tại Lễ khen thưởng kết quả đấu tranh chuyên án đánh bạc (tháng 11-2017)

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” theo yêu cầu của Trung ương; góp ý dự thảo Quy định về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án thay cho Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương; hoàn thiện hồ sơ, thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại huyện Can Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, và Công ty Viễn thông Hà Tĩnh.

Đôn đốc các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28-12-2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm và dự báo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là liên quan đến Công ty Formosa, an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo, tình hình liên quan tới chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường  trực Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo.

Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy; tiếp nhận, phân loại xử lý đơn thư của  công dân gửi đến Ban Nội chính và Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; phát hành Bản tin Nội chính Hà Tĩnh số 12 để tuyên truyền, hướng dẫn triển khai công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng lãng phí trên toàn tỉnh.

Các cơ quan nội chính tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cơ quan điều tra giải quyết 51 vụ/98 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân truy tố 44 vụ/95 bị can. Viện kiểm sát hai cấp truy tố 44 vụ/ 89 bị can, thục hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 51 vụ/107 bị cáo sơ thẩm và 13 vụ/22 bị cáo phúc thẩm. Tòa án hai cấp đã giải quyết hình sự sơ thẩm 51 vụ/107 bị cáo, phúc thẩm 13 vụ/22 bị cáo.

Toàn ngành Thanh tra đã kết thúc 34/49 cuộc thanh tra, kiểm tra; qua đó phát hiện sai phạm 500 triệu đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 112 triệu đồng, xử lý khác 388 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 42 trường hợp với số tiền là 221 triệu đồng.

Toàn tỉnh đã tiếp 610 lượt công dân, có 13 đoàn đông người; tiếp nhận 580 đơn, đã giải quyết 16/35 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền co quan hành chính, đạt tỷ lệ 45,7%; ngoài ra, các cấp, ngành đã xem xét, trả lời 339/468 đơn kiến nghị, phản ánh của dông dân, đạt tỷ lệ 72,4%.

Cù Tất Dũng

;
.