Kiên Giang: Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Hai, 15/01/2018, 15:46 [GMT+7]

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2017, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt kết quả khá toàn diện. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ thành công các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. An ninh trên tuyến biên giới, biển, đảo cơ bản ổn định. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, tiềm lực quốc phòng được củng cố. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ ba cấp đạt yêu cầu. Các cơ quan tư pháp tập trung thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả trên nhiều mặt. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao; kiểm sát tốt hoạt động tư pháp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Các vụ khiếu kiện đông người được tập trung giải quyết cơ bản ổn định. Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt kết quả khá tích cực. Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham những được tăng cường, có chuyển biến tiến bộ; nhiều vụ việc, vụ án được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan nội chính các cấp cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm xây dựng tổ chức đảng, chính quyền ngày đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.        

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các cơ quan khối nội chính thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp, chủ động tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra; đẩy nhanh công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tố cáo, phản ánh về tiêu cực, tham nhũng. Bên cạnh đó, phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, gắn với phòng ngừa nghiệp vụ, làm tốt công tác quản lý đối tượng và địa bàn trọng điểm với phương châm lấy phòng ngừa là chính; đảm bảo giữ ổn định chính trị…

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 06 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017.

Nguyễn Quốc Tuấn

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang)

;
.