Hòa Bình: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Tư, 24/01/2018, 16:05 [GMT+7]
    Năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ổn định, không xảy ra bất ngờ và "điểm nóng". Cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện, các hoạt động lớn trên toàn tỉnh. Lãnh đạo các địa phương, các ngành chức năng xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến an ninh, trật tự xã hội, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Các cơ quan trong khối nội chính và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai đồng bộ các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; thực hiện tốt công tác quản lý, tiếp nhận đơn thư tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật, kịp thời xác minh, điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan khối nội chính tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 22-12-2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017; Chỉ thị số 24 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2017; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 16-01-2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 21-4-2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục, trẻ em và xây dựng; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Chiến lược, Đề án, Kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an... về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 
 
    Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác nắm chắc tình hình kịp thời xử lý mọi tình huống. Triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc. 
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát, bổ sung, kiện toàn các văn bản chỉ đạo; phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các giải pháp được nêu trong chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về phòng chống tham nhũng; đặc biệt là việc quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20-02-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 14-3-2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 25-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng”; Kết luận số 69-KL/TU ngày 12-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 14-3-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chỉ thị, kế hoạch có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên toàn tỉnh đã ban hành 178 văn bản, sửa đổi bổ sung 04 văn bản thuộc thẩm quyền để chỉ đạo thực hiện góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Năm 2017, cơ quan điều tra đã bắt giam, giữ 637 người. Tổng thụ lý điều tra 833 vụ, 876 bị can. Đã kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 455 vụ, 643 bị can; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 94,98%. Điều tra khám phá 591/691 vụ tội phạm gồm 923 đối tượng, đạt tỷ lệ  85,53%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (53/53 vụ) vượt chỉ tiêu do Bộ Công an đề ra. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát 1.302/1.302 tin báo, tố giác tội phạm; đã thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 567 vụ/873 bị cáo, theo thủ tục phúc thẩm 57 vụ/63 bị cáo. Phối hợp với Tòa án tổ chức 127 phiên tòa xét xử lưu động; 140 phiên tòa rút kinh nghiệm; 02 phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn đảm bảo chất lượng, qua đó nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh đã thụ lý 3044 vụ án các loại ( tăng 511 vụ so với năm 2016), đã giải quyết 2953 vụ, đạt tỷ lệ 97%. 
 
    Ngành Thanh tra đã tham mưu ban hành 101 kết luận thanh tra, tiến hành 183 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kết thúc 172 cuộc, qua thanh tra, kiểm tra đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.859 trường hợp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đã tổ chức tiếp 1.219 lượt người (có 30 đoàn đông người) đến trụ sở tiếp dân để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và nộp đơn, công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp dân được đảm bảo an toàn, trên địa bàn tỉnh không phát sinh "điểm nóng". 
Võ Mai
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
;
.