Đắk Lắk: Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Năm, 25/01/2018, 17:38 [GMT+7]
    Ngày 24-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.
 
    Năm 2017, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Các cơ quan khối Nội chính đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thường xuyên tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, chủ động phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái phép…
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy trao giấy khen của Ban Nội chính Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2017
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy trao giấy khen của Ban Nội chính Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2017
    Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ và đạt những kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp, ngành thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với tội danh tham nhũng đã được thực hiện nghiêm minh, áp dụng hình phạt nghiêm khắc, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Trong năm, cơ quan chức năng đã thụ lý 6 vụ, 5 bị can (giảm 3 vụ, 15 bị can so với năm 2016), trong đó tham ô tài sản 2 vụ, 1 bị can; nhận hối lộ 3 vụ, 2 bị can; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 1 vụ, 2 bị can với tổng thiệt hại 5,86 tỷ đồng.
 
    Hội nghị cũng đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Nội chính; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định các nhu cầu sinh hoạt về tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân…
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả của các cơ quan khối Nội chính, đồng thời yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ động nắm tình hình, ngăn chặn và vô hiệu hóa sự móc nối của các thế lực thù địch, kiên quyết không để hình thành lực lượng đối lập; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác phối hợp liên ngành, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm…
 
    Nhân dịp này, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xất sắc trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2017.
Nguyễn Quý Mạnh Trí
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk)
;
.