Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kết quả tham mưu thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Ba, 09/01/2018, 10:47 [GMT+7]

 

Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình chủ động tham mưu có hiệu quả với cấp ủy tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ban đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các Hội nghị giao ban quý I, sơ kết 6 tháng, 9 tháng , tổng kết năm 2017 về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác cải cách tư pháp. Chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành 20 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và 19 báo cáo chuyên đề về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Tham gia thẩm định, đóng góp ý kiến vào 18 văn bản dự thảo của Trung ương, của tỉnh và của các cơ quan tư pháp. 

Một cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình
Một cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình

 

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, triển khai Kế hoạch số 42-KH/TU, ngày 17-5-2017 về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phân công lãnh đạo Ban và cán bộ các phòng chuyên môn tham gia cùng Đoàn kiểm tra, giám sát tại 16 cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tự rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2016. Tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an các huyện, Thành phố trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; của ban chi ủy chi bộ tòa án nhân dân các huyện, Thành phố trong công tác xét xử án hình sự năm 2017. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 24-8-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017 tại một số địa phương, đơn vị.

Tham gia các đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát công tác điều tra, truy tố, xét xử của một số cơ quan tiến hành tố tụng. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện việc giám sát đầu tư cộng đồng đối với một số chương trình, dự án, công trình xây dựng nông thôn mới ở một số xã trong tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo, giám sát công tác xét xử một số vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tham gia, đóng góp ý kiến với các cơ quan tiến hành tố tụng để thống nhất quan điểm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của liên ngành tư pháp Trung ương một số vụ án, vụ việc. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo giải quyết một số vụ việc. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp xã hội quan tâm do Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ ra.

Tiếp nhận, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xử lý 634 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đạt tỷ lệ 100%. Hằng tuần, tháng, quý xây dựng báo cáo tiến độ xử lý đơn báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc và kịp thời ban hành văn bản nhắc nhở đối với những đơn vị chưa tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư.

                                                                                Nguyễn Thị Khánh

                                                 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)

;
.