Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh chủ động thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất

Thứ Ba, 09/01/2018, 10:38 [GMT+7]

Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu Tỉnh ủy ban hành 02 văn bản quan trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan tư pháp đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh: Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10-8-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, chức vụ"; Quy định số 07-QĐ/TU ngày 10-8-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng". Ngoài ra, đã tích cực phối hợp tham mưu xây dựng Quy định số 06-QĐ/TU về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách tư pháp của Ngành kiểm sát
Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách tư pháp của Ngành kiểm sát

Chủ động nắm tình hình, tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo và tham mưu Tỉnh ủy tổ chức sơ kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và các nội chính liên quan.

Tích cực tham mưu đôn đốc tiến độ xử lý một số vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã đưa ra khỏi diện chỉ đạo đối với 19/19 vụ án, vụ việc. Trong 6 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn , đến nay đã đưa ra khỏi diện theo dõi 2 vụ.

Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi lên về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, như: Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước tình hình trong nước có một số việc phức tạp; xử lý vụ việc liên quan đến người nước ngoài tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái; chỉ đạo quyết liệt lập lại trật tự trong hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý xe quá khổ, quá tải, quản lý hoạt động du lịch lữ hành (tour 0 đồng), quản lý lao động nước ngoài; xử lý việc lợi dụng chính sách về giải phóng mặt bằng để trục lợi tại huyện Hoành Bồ và các dự án vi phạm; chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp có án phạt tù còn ở ngoài xã hội không đúng quy định và xử lý tập thể, cá nhân có dấu hiệu lợi dụng chuyên môn (y tế, chính sách…) để tiếp tay vi phạm; giải quyết vụ việc khiếu kiện đông người liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18A đoạn qua thành phố Uông Bí…

                                                                                      P.V

;
.