Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Phát huy truyền thống 52 năm ngành nội chính Đảng (5/1/1966- 5/1/2018)

Thứ Hai, 08/01/2018, 11:37 [GMT+7]
    Năm 2017, tỉnh Nghệ An đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Kết quả này có phần đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội chính  nói chung, Ban Nội chính Tỉnh ủy nói riêng. Năm 2017 cũng là một năm đánh dấu những bước đi mới, hiệu quả trong công tác tham mưu ở lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Ban Nội chính Tỉnh ủy. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã lựa chọn những lĩnh vực trọng tâm để chủ động tham mưu cho cấp ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Cụ thể, Ban đã nghiên cứu đề xuất và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 60-KH/TU ngày 27-3-2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác nội chính năm 2016 gắn với tiếp tục quán triệt Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2016; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26-05-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016; báo cáo tình hình, kết quả bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên; báo cáo tình hình kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ban Nội chính Trung ương; báo cáo về tình hình vi phạm các quy định bảo vệ rừng trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu. Tham mưu Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh...
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An nhân kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2018)
Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An nhân kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2018)
    Bên cạnh đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tham mưu rà soát các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2015, năm 2016 để báo cáo Ban Nội chính Trung ương; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng"... Chủ trì tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức có hiệu quả Hội nghị giao ban khối nội chính hàng tháng, thông qua hội nghị giúp Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và cho chủ trương hoạt động đối với các cơ quan trong khối nội chính. 
 
    Đặc biệt trong năm 2017, Ban Nội chính đã chú trọng hơn công tác tham mưu đề xuất xử lý vụ án, vụ việc. Trong năm đã theo dõi, đôn đốc, báo cáo, đề xuất xử lý: 35 vụ việc, 13 vụ án (những vụ án, vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài), tập trung đôn đốc và đề xuất Thường trực Tỉnh ủy đưa ra khỏi diện theo dõi 20 vụ việc và 08 vụ án. Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra giám sát về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai; rà soát các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng và công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới tại Thanh Chương, Con Cuông, Diễn Châu, Tân Kỳ,Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn và thị xã Cửa Lò; kiểm tra công tác cải cách tư pháp tại 04 cơ quan, địa phương (Huyện ủy Nam Đàn, Yên Thành; Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh). Tham gia 12 kỳ (24 buổi)  tiếp công dân định kỳ do UBND tỉnh tổ chức, 06 buổi tiếp công dân đột xuất; tiếp nhận và xử lý 176 đơn thư (tố cáo 64 đơn, khiếu nại 52 đơn, kiến nghị, phản ánh: 60 đơn). Đã xử lý 171 đơn; đang xử lý 05 đơn.  Báo cáo, đề xuất hướng xử lý cho Thường trực Tỉnh ủy 24 đơn. Ban hành 23 văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý thông tin phản ánh báo chí phản ánh liên quan đến công tác nội chính và PCTN.
 
    Ban cũng tham gia ý kiến nhận xét cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm luân chuyển.
 
    Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, Ban đã xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tăng cường phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính thông qua các quy chế phối hợp để tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến tôn giáo, dân tộc, biên giới ...; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án, các vụ khiếu kiện đông người, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.
 
    Những nỗ lực, đoàn kết, cộng sự trong năm 2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao, được Cụm thi đua khối đảng bầu là đơn vị xuất sắc và đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua.
 
    Bước sang năm 2018, với quyết tâm cao, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò quan trọng là cơ quan chủ trì, khâu nối, tổng hợp, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
Lê Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)
;
.