Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang: Kết quả thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra

Thứ Năm, 11/01/2018, 08:51 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang đã tham mưu Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về "Kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm" đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan; đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 21-11-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản" tại Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, Đảng ủy Sở Công Thương, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ.
 
Đoàn Công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Hậu Giang năm 2016
Đoàn Công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Hậu Giang năm 2016
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" tại Đảng ủy Thanh tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ, Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ, Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy.
 
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thành lập 03 đoàn kiểm tra: (1) Kiểm tra việc triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản" tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Hậu Giang, Ban Thường vụ huyện ủy Phụng Hiệp; (2) Rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2016; (3) Kiểm tra việc triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 16-6-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; hoạt động thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang" tại Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A.
 
    Tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri tại các huyện, thị xã, thành phố, nắm tình hình phản ánh, kiến nghị của cử tri trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia cùng đoàn công tác của Viện kiểm sát, tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ, có hơn 1.000 người tham dự với 1.722 ý kiến, liên quan đến các lĩnh vực như: Kinh tế, môi trường, y tế, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công… 
                                                                                                 P.V
;
.