Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Kết quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 10-2017

Thứ Năm, 02/11/2017, 14:26 [GMT+7]
    Tháng 10-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. 
 
    Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện, trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 143-BC/TU ngày 13-10-2017 về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. 
 
Hội nghị giao ban nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng 2017 tỉnh Thái Bình
Hội nghị giao ban nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng 2017 tỉnh Thái Bình
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 144-BC/TU ngày 16-10-2017 về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm sau đợt kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố kết luận kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại Thái Bình. 
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành Công văn số 32-CV/BCĐ ngày 05-10-2017 về việc báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017.
 
    Tiếp tục tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện đầu tư của cộng đồng đối với các dự án, công trình xây dựng nông thôn mới. 
 
    Tham gia thẩm định, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng, Luật tố cáo (sửa đổi). Tham gia ý kiến về việc bổ nhiệm 02 chức danh Viện trưởng, Viện Phó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
 
    Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân thường xuyên và đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận, phân loại, theo dõi, đôn đốc việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo giải quyết. Đến hết ngày 20-10-2017, Ban đã tiếp nhận 43 đơn, trong đó 06 đơn gửi đến Ban, 37 đơn do Thường trực Tỉnh ủy chuyển đến; đã xử lý 43/43 đơn, đạt tỷ lệ 100%.
 
    Phối hợp với các ngành thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các ban, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Duy trì và nâng cao chất lượng nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
                                                                              Nguyễn Thị Khánh
                                                        (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
;
.