Vĩnh Long: Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính

Thứ Tư, 11/10/2017, 16:08 [GMT+7]
    9 tháng năm 2017, các cơ quan nội chính tập trung phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, trong đó đã tập trung nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ hoặc tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự tại địa phương. Bảo đảm an ninh, các biện pháp phòng ngừa đối với hành vi xâm phạm an ninh trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục, nắm chắc mọi diễn biến tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa các tài liệu nhằm tuyên truyền, xuyên tạc của thế lực thù địch; hoạt động của số đối tượng cơ hội chính trị, lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây mất an ninh trật tự. Chủ động có các kế hoạch, đối sách phù hợp, đảm bảo ổn định tình hình, không để diễn biến phức tạp hoặc phát sinh thành "điểm nóng" về an ninh trật tự tại địa phương.
 
Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác thi hành pháp luật tại tỉnh Vĩnh Long
Đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác thi hành pháp luật tại tỉnh Vĩnh Long
    Công tác kiểm sát điều tra thụ lý 575 vụ/633 bị can, cơ quan điều tra đã giải quyết 446 vụ/499 bị can. Viện kiểm sát thụ lý tổng số 334 vụ/491 bị can. Đã giải quyết 306 vụ/452 bị can. Đã ban hành 08 kiến nghị, 04 thông báo rút kinh nghiệm.
 
    Ngành Tòa án đã thụ lý 6.828 vụ án các loại, giải quyết 4.933 vụ. Đưa ra xét xử lưu động 61 vụ, qua đó đã góp phần lớn vào công tác đấu tranh, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị địa phương. Các vụ việc đã được đưa ra giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.
 
    Ngành Thanh tra đã thực hiện 77 cuộc thanh tra ở 114 đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách; thu chi tài chính doanh nghiệp. Kết thúc 65 cuộc thanh tra và ban hành 58 kết luận thanh tra. Phát hiện có 42 đơn vị vi phạm trong hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh với tổng sai phạm về kinh tế 78,4 tỷ đồng. Thu hồi nộp ngân sách 6,4 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý hành chính 34 cá nhân và 13 tổ chức, chấn chỉnh công tác thu chi tài chính, quản lý tài sản theo đúng nguyên tắc tài chính kế toán 72 tỷ đồng.
                                                                      Trần Hoàng Kiếm
;
.