Trà Vinh: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 13/10/2017, 15:32 [GMT+7]
    Trong hai ngày 12 và 13-10-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho 160 cán bộ làm công tác theo dõi, tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh và cấp huyện.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Báo cáo viên đã triển khai 10 chuyên đề gồm: Tổng quan về công tác nội chính và công tác nội chính Đảng; tổng quan về tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng về hoạt động của cơ quan nội chính; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; công tác tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xây dựng đề án và thẩm định các đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham gia về công tác cán bộ và việc bổ nhiệm một số chức danh tư pháp theo quy định; công tác tổng hợp, báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; quản lý, theo dõi địa bàn và nghiệp vụ đi công tác cơ sở. 
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Sơn Thị Ánh Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao vai trò tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy cho cấp ủy đạt nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí yêu cầu các đại biểu nghiêm túc tiếp thu nội dung các chuyên đề để nâng cao hơn nữa hiệu quả tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đồng thời chủ động phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về công tác này.
Sơn Huỳnh Tha
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Trà Vinh)
;
.