Phú Yên: Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính tháng 10-2017

Thứ Năm, 26/10/2017, 16:10 [GMT+7]
    Tháng 10-2017, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 
    Lực lượng Công an trong tỉnh đã tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đã kiểm sát 313 tố giác, tin báo; Cơ quan điều tra 02 cấp đã giải quyết 109/313 tố giác, tin báo, còn lại 204 tố giác, tin báo; thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 226 vụ/220 bị can; truy tố 39 vụ 67 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 119 vụ/226 bị cáo; thụ lý kiểm sát giải quyết 1.231 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
 
Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị và giao ban công tác nội chính quý III-2017
Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị và giao ban công tác nội chính quý III-2017
    Tòa án nhân dân 02 cấp thụ lý 1.798 vụ án các loại (án hình sự 128 vụ/238 bị cáo; án dân sự, hành chính 1.670 vụ; đã giải quyết 429 vụ. Cơ quan Thi hành án dân sự 02 cấp đã thụ lý 3.414 việc và 275 tỷ 794 triệu đồng, đã thi hành xong 587 việc trên tổng số 1.977 việc có điều kiện thi hành, về tiền đã thi hành được 5 tỷ 078 triệu đồng/139 tỷ 398 triệu đồng có điều kiện thi hành.
 
    Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra 09 huyện, thị xã, thành phố và thanh tra chuyên đề đang tiếp tục tiến hành 21 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 18 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 03 cuộc thanh tra đột xuất; đã kết thúc 07 cuộc, còn lại 14 cuộc đang tiếp tục thanh tra trong thời hạn luật định; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện bằng nhiều phương thức, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thụ lý tại Trung tâm 14 vụ/14 người; trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng 08 vụ, đại diện ngoài tố tụng 01 vụ, tư vấn pháp luật 05 vụ; thực hiện đánh giá, thẩm định 04 vụ việc trợ giúp pháp lý. Thực hiện 02 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật tại 10 xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.