Phú Yên: Kết quả công tác nội chính quý III-2017

Thứ Năm, 05/10/2017, 16:02 [GMT+7]
    Trong quý III-2017, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường, kiểm sát chặt chẽ việc bắt giam, giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đảm bảo đúng quy định pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã kiểm sát 572 tố giác, tin báo tội phạm, đã giải quyết 359 tố giác, tin báo, còn 213 tố giác, tin báo đang giải quyết. Thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 294 vụ/330 bị can; truy tố 97 vụ/163 bị can. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự sơ thẩm 106 vụ/180 bị cáo và phúc thẩm 42 vụ/59 bị cáo. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật đối với 2.515 vụ, việc theo thủ tục sơ thẩm và 88 vụ, việc theo thủ tục phúc thẩm. 
 
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc tại Phú Yên (tháng 9-2017)
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc tại Phú Yên (tháng 9-2017)
    Tòa án nhân dân 2 cấp đã tập trung giải quyết, xét xử các loại án đã được thụ lý. Tổng số thụ lý 2.911 vụ án các loại. Trong đó, án hình sự 256 vụ/467 bị cáo (giảm 03 vụ, tăng 06 bị cáo), đưa ra xét xử 178 vụ/310 bị cáo, đạt 69,53% so với tổng số vụ án hình sự; án dân sự, hành chính thụ lý 2.653 vụ, việc, đã giải quyết 907 vụ, việc, đạt 34,18% .
 
    Cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp đã thụ lý 4.666 việc, với tổng số tiền phải thi hành là 312.952.791.000 đồng; thi hành xong 1.243/3.351 việc, về tiền đã thi hành 2.146.825.000 đồng/207.068.422.000 đồng có điều kiện thi hành.
 
    Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai 08 cuộc thanh tra hành chính; ban hành 11 kết luận thanh tra. Qua đó, đã phát hiện 08 đơn vị sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 3.519,223 triệu đồng; đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 1.130,365 triệu đồng (đã thu nộp NSNN 1.072,117 triệu đồng), kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 2.388,858 triệu đồng. Qua thanh tra, kiến nghị xử lý hành chính 24 tổ chức, 46 cá nhân có liên quan đến các sai phạm; chuyển cơ quan điều tra xử lý 01 vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện với nhiều hình thức. Công tác trợ giúp pháp lý và bổ trợ tư pháp được quan tâm chú trọng. 
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, một số vụ việc kéo dài thuộc thẩm quyền của các địa phương đã được giải quyết dứt điểm, đảm bảo khách quan, đúng pháp luật không có vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo 03 tiêu chí của Thanh tra Chính phủ. Trong số 454 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận, có 249 đơn đủ điều kiện xử lý, 205 đơn không đủ điều kiện xử lý; đến nay đã giải quyết xong 46/51 đơn thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện xử lý, còn lại 05 đơn khiếu nại đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 43 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân (gồm 28 đơn liên quan đến lĩnh vực nội chính; 15 đơn có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng); qua xem xét, đã xử lý 42 đơn. Trong đó, trên lĩnh vực nội chính, đã thẩm tra, xác minh 08 đơn; chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết 04 đơn; lưu theo quy định 16 đơn. Trên lĩnh vực tham nhũng, đã tiến hành thẩm tra, xác minh 03 đơn; chuyển 02 đơn đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; lưu theo quy định 09 đơn. 
Lê Ngọc Hơn 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.