Lạng Sơn: Giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017

Thứ Sáu, 13/10/2017, 17:22 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
    Trong 9 tháng đầu năm 2017, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành và cơ quan khối nội chính thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới ổn định; giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bức xúc. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; tăng cường kiểm soát và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm về pháo.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm được tăng cường; trong 9 tháng xảy ra 224 vụ phạm pháp hình sự, hậu quả làm chết 16 người, bị thương 96 người, thiệt hại trị giá khoảng 1,9 tỷ đồng (giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2016). Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục thực hiện công tác xét xử các vụ án hình sự theo quy định, không có án oan sai, bỏ lọt tội phạm, đảm bảo đúng người, đúng tội, đã giải quyết 645/724 vụ án hình sự sơ thẩm, với 1.117/1.263 bị cáo, đạt tỷ lệ 89,1%; 187/207 vụ án hình sự phúc thẩm, với 297/351 bị cáo, đạt tỷ lệ 90,3%. Đã xét xử lưu động 129 vụ án hình sự. Ngành Thanh tra triển khai 200 cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội; đã kết thúc 169 cuộc, phát hiện sai phạm với số tiền 24.033,5 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 6.583,6 triệu đồng.
 
    Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 1.605 lượt công dân; tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 100 đơn; đã giải quyết được 79 đơn, đạt tỷ lệ 79%.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị và tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017. Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” từ năm 2012 đến 2016. Trong 9 tháng đầu năm 2017 không có vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp gây bức xúc trong xã hội.
 
    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương kết quả đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017. Đồng chí đề nghị thời gian tới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài liên quan đến quyền lợi của nhân dân. Phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án theo quy định, nâng cao chất lượng xét xử, tăng cường xét xử lưu động. Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát đã đề ra đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa các ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh.
                                                                                      Nguyễn Đức Trung
                                                                (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn)
;
.