Lai Châu: Kết quả công tác nội chính tháng 10-2017

Thứ Hai, 30/10/2017, 17:05 [GMT+7]
    Tháng 10-2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng tỉnh Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và chủ quyền biên giới quốc gia; các loại tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời. 
 
    Lực lượng Công an trong tỉnh tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố điều tra làm rõ 295 vụ/411 bị can, trong đó: khởi tố mới 35 vụ/38 bị can; kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 59 vụ/77 bị can. 
 
    Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp kiểm sát 53 tố giác, tin báo tội phạm, xử lý 30 tin; kiểm sát điều tra hình sự 189 vụ án/269 bị can, đã giải quyết 101 vụ/143 bị can; kiểm sát tạm giữ 39 người, đã giải quyết 34 người; kiểm sát tạm giam 541 người, đã giải quyết 128 người, hiện còn 413 người; kiểm sát việc thi hành án hình sự, dân sự, vụ án hành chính, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động…theo quy định. Phê chuẩn 141 quyết định khởi tố bị can, phối hợp tổ chức 04 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp: Thụ lý 215 vụ án các loại, đã xét xử 120 vụ, còn 95 vụ (trong hạn luật định). Cơ quan thi hành án dân sự: Thụ lý 513 việc, đã giải quyết 202/332 việc có điều kiện giải quyết (đạt tỷ lệ 61 % số có điều kiện giải quyết). Tổng số tiền đã thụ lý hơn 28 tỷ 868 triệu đồng; trong đó: Số có điều kiện giải quyết hơn 6 tỷ 639 triệu đồng; giải quyết xong hơn 701,775 triệu đồng (đạt tỷ lệ 10,6% trên số có điều kiện giải quyết).
 
    Cơ quan chức năng đã tuyên truyền phổ biến pháp luật 139 cuộc cho 8.170 lượt người; hòa giải cơ sở thành 20/26 vụ, đạt tỷ lệ 77%; tham gia tố tụng 12 vụ việc cho 12 đối tượng từ giai đoạn điều tra đến xét xử của vụ án hình sự; trợ giúp pháp lý lưu động tại 12 xã thuộc huyện Sìn Hồ, Mường Tè, Tân Uyên, Tam Đường và Phong Thổ; tư vấn 24 vụ, việc cho 24 đối tượng yêu cầu trợ giúp pháp lý. 
 
    Các cấp, ngành đã thực hiện 34 cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành tại 113 đơn vị, tổ chức, cá nhân, phát hiện 13 đơn vị có sai phạm kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 286 triệu động; thực hiện 04 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 05 đơn vị, kết luận 03 cuộc tại 04 đơn vị qua đó kiến nghị thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết luận thanh tra
 
    Lực lượng Kiểm lâm toàn tỉnh đã phát hiện 16 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng; đã xử lý 13 vụ (xử phạt hành chính) thu nộp ngân sách nhà nước hơn 155 triệu đồng, tịch thu 2,501 m3 gỗ xẻ.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thực hiện cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sìn Hồ; tham gia cuộc giám sát của Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Uyên, Thành ủy Lai Châu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện cuộc giám sát đối với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.
Nguyễn Vĩnh Thọ
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu)
;
.