Hòa Bình: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017

Thứ Năm, 05/10/2017, 15:39 [GMT+7]
    9 tháng năm 2017, Tỉnh ủy Hòa Bình đã chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến an ninh, trật tự xã hội, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, đã lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng chủ động phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, tham mưu xử lý kịp thời sự cố y khoa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
 
    Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Các cơ quan chức năng, các ngành tăng cường phối hợp phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; thực hiện khởi tố, điều tra, xét xử, thi hành án nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới" đối với các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" đối với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội năm 2017; thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về “sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-02-2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Kết luận số 69-KL/TU ngày 12-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 14-3-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
    Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 08-02-2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 12-5-2015 về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư công", Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 07-3-2014 về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản", Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 14-3-2014 về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí", Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 02-7-2014 về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các cuộc họp chuyên đề, đột xuất giải quyết các vụ việc về tham nhũng, các vụ án phức tạp, kéo dài được dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác phối hợp với lực lượng Công an tỉnh trong việc giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 
    Lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm, đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh. Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tuyên truyền, vận động giải quyết tạm ổn định các vụ việc phức tạp liên quan đến sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật, tình trạng tranh chấp địa giới hành chính, di cư tự do... Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh quốc gia, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, không để xảy ra "điểm nóng". Đã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ các ngày lễ lớn năm 2017. Triển khai kế hoạch truy bắt thành công 01 đối tượng tử tù trốn Trại tạm giam trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra và phát hiện 569 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ năm 2016 tăng 90 vụ (569/479). 
 
    Thực hiện nghiêm túc việc kiểm sát điều tra, tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra đạt 69%, tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung chiếm 1,02%. Thực hiện kiểm sát 892/892 tin báo, tố giác tội phạm, ban hành các kiến nghị đối với cơ quan điều tra trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm. Đã giải quyết 274 vụ án (390 bị can)/ 309 vụ (441 bị can), 100% các vụ án truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh theo luật định. Viện kiểm sát đã kháng nghị phúc thẩm 07 vụ/07 bị cáo, Tòa án đã chấp nhận kháng nghị 05 vụ/06 bị cáo đã xét xử, đạt tỷ lệ 83,8%. 
 
    Toà án nhân dân hai cấp thụ lý 1.889 vụ án các loại. Đã giải quyết 1.617 vụ, đạt tỷ lệ 85,6%, không có vụ án nào liên quan đến tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Đã ra quyết định thi hành án phạt tù đối với 404 bị án và ủy thác thi hành án 25 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%. Thi hành án tử hình 02 bị án và xét giảm án phạt tù cho 24 phạm nhân cải tạo tốt đúng quy định của pháp luật, xét miễn giảm tiền nộp ngân sách cho 06 hồ sơ/06 trường hợp.
 
    Ngành thanh tra đã triển khai 107 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 28 cuộc có nội dung thanh tra về phòng, chống tham nhũng; 174 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Tổ chức tiếp 1001 lượt công dân đến trụ sở tiếp dân của các cơ quan, đơn vị để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;  tiếp nhận, phân loại và xử lý 1.186 lượt đơn các loại (tăng 35,33% so với cùng kỳ năm 2016). 
Võ Mai
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
;
.