Hà Nam: Triển khai thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ Bảy, 14/10/2017, 13:02 [GMT+7]
    9 tháng đầu năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính tỉnh Hà Nam tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
    Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới", Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. Làm tốt công tác tuyên truyền, giám sát các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc chấp hành pháp luật. Các ngành công an, kiểm sát, tòa án tăng cường phối hợp đấu tranh phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong điều tra, truy tố, xét xử.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam triển khai nhiệm vụ quý IV/2017
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam triển khai nhiệm vụ quý IV/2017
    Công an tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, triển khai quyết liệt 03 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Đấu tranh triệt phá 45 tụ điểm có dấu hiệu phức tạp về tệ nạn xã hội. Điều tra làm rõ 192/239 vụ phạm pháp hình sự, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 10/10 vụ.
 
    Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết của cơ quan điều tra đối với 826 tố giác, tin báo và vụ việc quả tang, đã giải quyết 743 tin. Kiểm sát điều tra 532 vụ/930 bị can, đã giải quyết 504 vụ/912 bị can. Kiểm sát xét xử sơ thẩm 514 vụ/996 bị cáo, đã giải quyết 460 vụ/887 bị cáo. Kiểm sát xét xử phúc thẩm 93 vụ/154 bị cáo, đã giải quyết 90 vụ/134 bị cáo. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, phát hiện các vi phạm và kịp thời kiến nghị các biện pháp khắc phục, đảm bảo các hoạt động tư pháp được thực hiện đúng pháp luật và tinh thần cải cách tư pháp.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các tòa án chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tỉnh và tòa án nhân dân các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ xét xử các loại án; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Phối hợp với các cơ quan tố tụng xây dựng và đưa ra xét xử lưu động 59 vụ; tổ chức 58 phiên tòa rút kinh nghiệm trong đó 04 phiên tòa tổ chức qua hệ thống giám sát trực tuyến; 9 tháng Tòa án nhân dân 2 cấp đã giải quyết xét xử 461/414 vụ án; ra quyết định thi hành án hình sự 818/818 bị án.
 
    9 tháng năm 2017, ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 187 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 3.554 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 2.525 tổ chức, cá nhân có sai phạm; sai phạm về kinh tế là 21.633,0 triệu đồng và 433.533 m2 đất; kiến nghị xử lý thu hồi 3.959,1 triệu đồng.
                                                                                                P.V
;
.