Đồng Tháp: Sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017

Thứ Sáu, 06/10/2017, 15:07 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan nội chính tỉnh đã chủ động tham mưu sơ kết, tổng kết và cụ thể hoá các chỉ thị, nghị  quyết của Trung ương, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chất lượng cao.
 
    Phối hợp trong công tác đối ngoại, dự báo, nắm tình hình ngoại biên, chủ động không để xảy ra hoạt động phức tạp, điểm nóng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, tỷ lệ giải quyết cao, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đúng pháp luật, không có oan, sai. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 91%; Viện kiểm sát nhân dân truy tố đạt 93%; Tòa án 02 cấp giải quyết đạt 75,8%, không có án quá hạn luật định; thi hành án dân sự đạt 81,6%. 
 
    Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, thí điểm, nhân rộng nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả bước đầu như: “Câu lạc bộ hoà giải cơ sở”; “Cà phê tư vấn pháp luật” và Điểm tư vấn pháp luật miễn phí.
 
    Thực hiện 79 cuộc thanh tra hành chính và 146 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thanh tra kiểm tra, đột xuất (12 cuộc), qua đó phát hiện 05 vụ việc sai phạm có dấu hiệu liên quan đến tham nhũng.
 
    Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt trên 86%; phối hợp với Thanh tra Chính phủ giải quyết tốt 12/12 vụ việc khiếu kiện kéo dài.
 
    Tổ chức 03 hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp; Đề án xây dựng hệ thống quan sát phiên toà; đề án phòng, chống ma tuý...
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện; một số giải pháp đã phát huy hiệu quả; triển khai thực hiện các nội dung kết luận của Đoàn công tác số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, ban, ngành trong thời gian tới phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu cấp ủy các cấp, ngành tập trung tham mưu triển khai, thực hiện rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa thực hiện tốt năm 2017 theo Chương trình, kế hoạch của ngành, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp để lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đạt kế hoạch đề ra; đồng thời chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2018; nắm chắc tình hình ngoại biên, biên giới, củng cố các phương án khu vực phòng thủ, nhất là tuyến biên giới; triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và Thông báo kết luận số 35-TB/TW ngày 11-7-2017 của Bộ Chính trị khoá XII về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; công khai, minh bạch; kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên; xây dựng văn hoá tiết kiệm nhằm xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp, phục vụ nhân dân. Phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm hành chính công và vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, dư luận quan tâm về tiêu cực và tập trung đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ đã khởi tố, điều tra; với nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó. 
Nguyễn Thanh Hùng
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp)
;
.