Ninh Thuận: Một số kết quả hoạt động của cơ quan khối Nội chính

Thứ Sáu, 15/09/2017, 15:32 [GMT+7]

Tháng 8-2017, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2017; hoàn thành công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 tại các huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn và chuẩn bị diễn tập tại huyện Bác Ái; ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm soát địa bàn góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Một Hội nghị đánh giá kết quả quốc phòng, an ninh tỉnh Ninh Thuận
Một Hội nghị đánh giá kết quả quốc phòng, an ninh tỉnh Ninh Thuận

Công an tỉnh tham mưu sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 61-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào các tôn giáo; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ; tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; tập trung cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; tổ chức tuần tra, triệt phá băng nhóm tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ các sự kiện lớn. Đã điều tra khám phá 14/16 vụ phạm pháp hình sự, đạt 87,5%; bắt giữ 07 đối tượng; triệt phá 11 vụ/61 đối tượng đánh bạc, xử phạt vi phạm hành chính 23 đối tượng số tiền 823 triệu đồng, tạm giữ 269 phương tiện.

Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thực hiện kiểm sát 114 tin báo tội phạm, đã giải quyết 49 tin, trong đó khởi tố hình sự 22 tin, không khởi tố 27 tin; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 50 vụ án hình sự; kiểm sát xét xử án hình sự 74 vụ án sơ thẩm, 12 vụ án phúc thẩm; kiểm sát 41 quyết định thi hành án hình sự; kiểm sát tạm giữ, tạm giam, trong số 15 trường hợp bắt tạm giữ đã khởi tố chuyển tạm giam 11 trường hợp, truy nã chuyển tạm giam 01 trường hợp, khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn khác 03 trường hợp; giải quyết 38/202 trường hợp bị can tạm giam; tiếp 10 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 19 đơn khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 10/10 đơn thuộc thẩm quyền.

Toàn ngành Tòa án đã giải quyết được 293/850 vụ án các loại, đạt tỷ lệ chung 34,47%, trong đó: án hình sự 45/91 vụ; án dân sự 56/269 vụ; án hôn nhân gia đình 175/415 vụ; án hành chính 13/50 vụ; án kinh doanh thương mại 03/17 vụ; án lao động 01/08. Xét xử lưu động 13 vụ/15 bị cáo tại nơi tội phạm xảy ra. Làm tốt công tác thi hành án hình sự, đảm bảo 100% quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn đối với các bản án đã có hiệu lực pháp luật; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình sự phạt tù đúng pháp luật; không để tình trạng chậm gửi bản án, quyết định của Tòa án cho đương sự và các cơ quan hữu quan. Ra quyết định thi hành án phạt tù với 69 trường hợp bị kết án. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: tiếp 421 lượt công dân; tiếp nhận, giải quyết 100% đơn thuộc thẩm quyền (04/04 đơn).

Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự. Ngoài số việc đang thụ lý giải quyết, trong tháng cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp thụ lý mới 308 việc với số tiền phải thi hành án trên 10,5 tỷ đồng. Đã giải quyết xong 290 việc với số tiền trên 13 tỷ đồng (trong đó thi hành xong 248 việc, đình chỉ 06 việc). Toàn ngành tiếp 11 lượt công dân; tiếp nhận, giải quyết 12/12 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh thuộc thẩm quyền.

Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định thành lập đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh; văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tổng kết thi hành luật quốc tịch Việt Nam năm 2008. Tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 184 trường hợp; giải quyết 100% (21/21) vụ việc trợ giúp pháp lý.

Ngành Thanh tra tiến hành 30 cuộc thanh tra (08 cuộc thanh tra hành chính, 18 cuộc thanh tra chuyên ngành và 04 cuộc thanh tra trách nhiệm). Nội dung thanh, kiểm tra chủ yếu tập trung vào lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xã hội; trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị về thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hoạt động bán đấu giá tài sản; giao thông vận tải, nông, lâm thủy sản, tài nguyên, môi trường, công thương, lao động, thông tin, truyền thông,…; đã kết thúc 19 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi 220 triệu đồng. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 327 tổ chức, cá nhân, đã phát hiện 181 trường hợp sai phạm; xử phạt vi phạm hành chính trên 270 triệu đồng.

Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tiếp 154 lượt/164 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; đã giải quyết 97 đơn (gồm 96 khiếu nại, 01 tố cáo)/190 đơn thụ lý thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 51%; đơn tồn chuyển sang tháng sau 93 đơn.

                                                                      Trần Hoàng Kiếm

;
.