Lai Châu: Thực hiện 05 cuộc thanh tra trách nhiệm về thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 07/09/2017, 17:00 [GMT+7]
    Tháng 8-2017, các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã tổ chức nắm địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm; tăng cường nắm tình hình nội, ngoại biên; giữ gìn trật tự an ninh nông thôn, kịp thời giải quyết ổn định các điểm phức tạp về khiếu nại, tố cáo. 
 
    Lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 13/14 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 25 đối tượng; tội phạm ma túy 26 vụ/37 đối tượng, thu 710,25g hêrôin, 727,57g thuốc phiện, 4,59g ma túy tổng hợp, 06 xe mô tô, 04 điện thoại di động và hơn 63 triệu đồng. Kiểm sát điều tra trên 175 vụ án hình sự/ 246 bị can, kiểm sát xét xử sơ thẩm 94 vụ /149 bị cáo, kiểm sát tạm giam 526 người. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 210 vụ án các loại, đã giải quyết 62 vụ. Các tổ chức thanh tra đã thực hiện 30 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành tại 57 tổ chức, cá nhân, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 471 triệu đồng; thực hiện 05 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 07 đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 21,7 triệu đồng do chi sai nguồn. 
 
Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Lai Châu (tháng 7-2017)
Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát tại tỉnh Lai Châu (tháng 7-2017)
    Lực lượng Kiểm lâm toàn tỉnh phát hiện và xử lý13/14 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 244 triệu đồng, tịch thu 0,813 m3 gỗ xẻ, 19,785 m3 gỗ tròn. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; tham gia phối hợp với Đoàn kiểm tra của Trung ương theo Kế hoạch số 64-KH/TW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
    Để thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong tháng 9-2017, các huyện ủy, thành ủy, các cơ quan nội chính cấp tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, ngành thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm. Theo đó, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài tồn đọng. Các cơ quan tư pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn các Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV có liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp cho cán bộ, công chức. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chuẩn bị kiểm tra đối với Ban Thường vụ huyện ủy Sìn Hồ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 02-6-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020"; Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 23-10-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; làm việc với một số sở, ngành nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
Nguyễn Thị Phương Thảo
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu)
;
.