Điện Biên: Một số kết quả công tác nội chính tháng 8

Thứ Ba, 05/09/2017, 16:01 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo "cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên"; kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay (thời gian từ đầu năm 2016 đến 30-6-2017); kết quả thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tham dự Hội nghị trực tuyến về tình hình an ninh trật tự
Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên tham dự Hội nghị trực tuyến về tình hình an ninh trật tự
    Công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật. Kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, hôn nhân gia đình, dân sự, kinh doanh - thương mại - lao động; công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự thực hiện đúng quy định của pháp luật. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các Tòa chuyên trách, các phòng chuyên môn và Tòa án nhân dân cấp huyện tiếp tục nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối nội chính, đặc biệt là cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo công tác giải quyết, xét xử các loại án đúng quy định của pháp luật; thụ lý 528 vụ, việc, đã giải quyết 224 vụ việc.
 
    Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành án, đã ra quyết định thi hành đúng thời hạn đối với các bản án, chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật, án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; tổng số việc phải thi hành 871 việc, số tiền phải thi hành 68 tỷ 344 triệu đồng; đã giải quyết xong 245 việc, số tiền tài sản đã thi hành xong 12 tỷ 813 triệu đồng.
 
    Tiếp tục đôn đốc xử lý sai phạm qua thanh tra, thu hồi các khoản tiền sai phạm còn tồn đọng. Thực hiện 02 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thanh tra hành chính và việc thực hiện kết luận thanh tra.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo: tiếp nhận 02 đơn (khiếu nại 01 đơn, kiến nghị 01 đơn), trong đó 01 đơn đủ điều kiện xử lý, 01 đơn đơn không đủ điều kiện (đã giải quyết 02/02 đơn theo quy định).
 
    Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, cập nhật 08 văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật được triển khai. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hành chính tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác bổ trợ tư pháp được quan tâm thực hiện. Công tác trợ giúp pháp lý dưới nhiều hình thức. Hội luật gia đã tiến hành tư vấn pháp luật miễn phí 05 vụ dân sự, tư vấn thu phí 02 vụ dân sự; tư vấn qua điện thoại 03 vụ dân sự - hôn nhân gia đình.
                                                                                              Lê Hiếu
;
.