Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp: Hội nghị chuyên đề "Án tạm đình chỉ và trả hồ sơ điều tra bổ sung"

Thứ Năm, 07/09/2017, 15:46 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Toà án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “Án tạm đình chỉ và trả hồ sơ điều tra bổ sung” nhằm đánh giá thực trạng, khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp giảm án tạm đình chỉ, hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật. 
 
    Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính và 03 ngành tố tụng tỉnh; các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán của Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân hai cấp.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Thời gian qua, số lượng án tạm đình chỉ của Toà án hai cấp trong tỉnh đều giảm qua các năm: năm 2015 là 840 vụ việc, năm 2016 là 800 vụ việc, tính đến ngày 15-8-2017 là 185 vụ việc. 
 
    Đối với việc trả hồ sơ điều tra bổ sung, từ năm 2013 đến năm 2016, Toà án nhân dân tỉnh đã thụ lý và xét xử 390 vụ án các loại, đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung 67 vụ chiếm tỷ lệ 17,17%.
 
    Qua trao đổi, thảo luận, Hội nghị đã đề xuất một số giải pháp nhằm giảm án tạm đình chỉ, hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật như: Các thẩm phán báo cáo tình hình giải quyết các vụ việc dân sự tạm đình chỉ theo định kỳ hàng tháng để trao đổi tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết án. Các thẩm phán có trách nhiệm rà soát, kiểm tra lại hồ sơ được phân công giải quyết, báo cáo những vụ việc dân sự tạm đình chỉ có thiếu sót, đề ra tiến độ khắc phục. Lãnh đạo các Toà chuyên trách kiểm tra, phân loại, đánh giá nguyên nhân thiếu sót đối với án tạm đình chỉ, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm thiếu sót của từng thẩm phán và đưa ra phương án giải quyết. Tổ chức họp rút kinh nghiệm chung đối với các vụ việc dân sự tạm đình chỉ có thiếu sót; đồng thời, các đơn vị lãnh đạo chặt chẽ việc giải quyết án và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng án tạm đình chỉ không đúng quy định của pháp luật. Điều tra viên thụ lý án phải làm hết trách nhiệm; tăng cường phối hợp với Kiểm sát viên; kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp trên khi quá trình điều tra vụ án có phát sinh tình tiết mới, chứng cứ khác... khắc phục trước khi đưa vụ án ra xét xử. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành số 02/QCLN/CA-VKS-TA ngày 13-01-2014 giữa Công an, Viện kiểm sát và Toà án nhân dân tỉnh. Đối với các vụ án lớn, phức tạp thì phân công thẩm phán có kinh nghiệm năng lực tham gia phối hợp tiếp cận hồ sơ ngay từ quá trình điều tra, truy tố để trao đổi thống nhất việc đánh giá chứng cứ, nắm chắc tình tiết khách quan của vụ án, đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp
;
.