Bắc Kạn: Một số kết quả công tác nội chính tháng 8-2017

Thứ Sáu, 15/09/2017, 15:28 [GMT+7]

Tháng 8-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Kạn tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử để phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc, vụ án, nhất là những vụ việc phức tạp, nổi cộm, có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng; phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng nắm tình hình an ninh, trật tự và giải quyết các vụ án, vụ việc; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và làm việc với Đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
Một Hội nghị của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn

Cơ quan quân sự các cấp triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình trên địa bàn; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở các cấp; tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn cho xã Bộc Bố (Pác Nặm) bảo đảm an toàn; chuẩn bị diễn tập chiến đấu phùng thủ 2 cơ sở cấp xã; sẵn sàng huy động lực lượng dân quân tự vệ trực cao điểm và trực ứng phó trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kiểm sát 94 tin tố giác, tin báo tội phạm; thụ lý kiểm sát điều tra 157 vụ/239 bị can; quyết định truy tố 34 vụ/56 bị can; thụ lý kiểm sát xét xử các vụ án hình sự sơ thẩm 60 vụ/110 bị cáo, phúc thẩm 14 vụ/17 bị cáo, kháng nghị phúc thẩm 1 vụ/1bị cáo; kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật. Qua công tác kiểm sát, phát hiện một số vi phạm của các cơ quan liên quan, Viện kiểm sát đã tập hợp để ban hành kháng nghị, kiến nghị theo quy định.

Công tác xét xử: Tổng số án đã thụ lý là 342 vụ việc  các loại; đã giải quyết được 114 vụ, còn lại 228 vụ đang được giải quyết trong thời hạn luật định, trong đó: Án hình sự thụ lý 86 vụ/143 bị cáo, đã giải quyết 28 vụ/34 bị cáo; các loại án khác thụ lý 256 vụ việc các loại, đã giải quyết 86 vụ.

Qua 12 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, quyết định thu hồi hơn 1,4 triệu đồng; qua 5 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ban hành 3 quyết định xử phạt hơn 48 triệu đồng. Bên cạnh đó tiến hành 2 cuộc thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đã tiếp 7 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 59 đơn thư khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết xong 39/42 đơn thuộc thẩm quyền.

                                                                                                       P.V

;
.