Hòa Bình: Triển khai 212 cuộc thanh tra, kiểm tra

Thứ Ba, 01/08/2017, 21:15 [GMT+7]

Từ đầu năm 2017 đến nay, các cơ quan thanh tra của tỉnh Hòa Bình đã triển khai 212 cuộc thanh tra, kiểm tra; ban hành 43 kết luận thanh tra, trong đó có 8 kết luận thuộc kế hoạch thanh tra năm 2016. Nội dung thanh, kiểm tra tập trung vào việc thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; thanh tra các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án có vốn đầu tư lớn, các lĩnh vực quan trọng được dư luận xã hội quan tâm...

Hội nghị sơ kết công tác thanh tra tỉnh Hòa Bình 6 tháng đầu năm 2017
Hội nghị sơ kết công tác thanh tra tỉnh Hòa Bình 6 tháng đầu năm 2017

Thông qua thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về tiền là 2,33 tỷ đồng; trong đó đã kiến nghị thu hồi 1,27 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước; kiến nghị không thanh toán 193,12 triệu đồng, xử lý khác 866,99 triệu đồng; quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,72 tỷ đồng đối với 748 đơn vị, cá nhân; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm hành chính đối với 7 tập thể và 47 cá nhân.

Cơ quan thanh tra các cấp ở Hòa Bình đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 856 lượt đơn các loại, gồm: 193 đơn khiếu nại, 78 đơn tố cáo, 585 đơn kiến nghị, phản ánh. Theo đó, các cơ quan Thanh tra được thủ trưởng giao xác minh, tham mưu giải quyết 43/43 vụ việc khiếu nại, tố cáo và kiểm tra, xác minh 87/405 đơn kiến nghị, phản ánh; công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các đơn vị thanh tra trong tỉnh quan tâm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ và đạt được kết quả quan trọng.

Về phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017, cơ quan thanh tra các cấp tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra; chú trọng tập trung thanh tra tại các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới trực tiếp trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; thanh tra đột xuất các vụ việc do thủ trưởng đơn vị giao; kiên quyết xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, nhất là việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm được phát hiện qua thanh tra; đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị.

                                                                                            P.V

;
.