Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế hoàn thành công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cơ sở theo chương trình, kế hoạch năm 2017

Thứ Hai, 07/08/2017, 15:30 [GMT+7]

Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức 4 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ nội chính và phòng, chống tham nhũng cho 381 cán bộ chủ chốt cấp xã và cấp huyện tại 4 huyện, thị là Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, A Lưới.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng tại Huyện A Lưới
Quang cảnh lớp bồi dưỡng tại Huyện A Lưới

Bên cạnh việc nghiên cứu 04 chuyên đề về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng do Ban Nội chính Tỉnh ủy cung cấp, học viên còn nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt, trao đổi những nội dung thực tiễn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thống nhất về nhận thức và phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, trao đổi, thảo luận và bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các chuyên đề được truyền đạt một cách cô đọng, ngắn gọn, đầy đủ những vấn đề cơ bản và quan trọng, có tính ứng dụng trong thực tiễn và được học viên đánh giá cao. Đây  là một điểm mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đã nghiên cứu và kịp thời tổ chức bồi dưỡng cho cơ sở với những nội dung mang tính thực tiễn cao, giúp cho các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nắm được cơ chế vận hành và quy trình xử lý khi có vụ việc xảy ra.

Thực tiễn hiện nay đặt ra cho công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng những yêu cầu mới hết sức cấp bách. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng phải luôn được đề cao và đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền. Bên cạnh đó, người cán bộ làm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng phải có bản lĩnh chính trị, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, dự đoán được tình huống, nắm bắt được tình hình, xử lý chính xác, công khai, minh bạch những vấn đề nảy sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Mỹ Ngọc

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế)

;
.