Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An: Kiểm tra công tác phòng, chống ma túy và công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng

Thứ Năm, 03/08/2017, 14:43 [GMT+7]

Thực hiện kế hoạch năm 2017, trong tháng 7-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì triển khai đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU về việc "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới" và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29-4-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020" tại huyện Con Cuông.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An thông báo kết quả kiểm tại thị xã Cửa Lò
Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An thông báo kết quả kiểm tại thị xã Cửa Lò

Cũng trong tháng 7-2017, Ban đã hoàn thành chương trình kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 19-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và rà soát các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại thị xã Cửa Lò.                                                                                                       

Lê Thủy

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An)

;
.