Phú Yên: Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính

Thứ Năm, 27/07/2017, 14:42 [GMT+7]
    Tháng 7-2017, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tập trung công tác nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở không để phát sinh “điểm nóng”; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
 
    Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực, chủ động phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để trao đổi, đôn đốc giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017
Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 tỉnh Phú Yên
    Lực lượng Công an tỉnh tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Cơ quan Điều tra hai cấp đã điều tra làm rõ 31/44 vụ phạm pháp hình sự, đạt 70,5%; khởi tố mới 34 vụ/42 bị can; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 33 vụ/52 bị can. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đã kiểm sát 320 tố giác, tin báo; Cơ quan điều tra 02 cấp đã giải quyết 106/320 tố giác, tin báo (đạt 34%). Thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 194 vụ/183 bị can; truy tố 31 vụ/39 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 167 vụ/266 bị cáo; thụ lý kiểm sát giải quyết 1.648 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
 
    Tòa án nhân dân 02 cấp thụ lý 2.281 vụ án các loại (án hình sự 166 vụ/310 bị cáo; án dân sự, hành chính 2.115 vụ; đã giải quyết 456 vụ (án hình sự 50 vụ/83 bị cáo, đạt 30,12%; án dân sự, hành chính 400 vụ, việc, đạt 18,91%). 
 
    Cơ quan Thi hành án dân sự 02 cấp đã thụ lý 3.892 việc và 595 tỷ 327 triệu đồng, đã thi hành xong 582 việc/2.559 việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 22,74%), về tiền đã thi hành được 17 tỷ 164 triệu đồng/200 tỷ 891 triệu đồng có điều kiện thi hành án (đạt tỷ lệ 8,54%).
 
    Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra 09 huyện, thị xã, thành phố và thanh tra chuyên ngành đã tiếp nhận và xử lý 130 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai, trong đó có 54 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo, 69 đơn phản ánh, kiến nghị và 02 đơn tranh chấp đất đai; có 36 đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng, đến nay đã giải quyết xong 03 đơn khiếu nại, còn lại 34 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 16 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trong đó 10 đơn thuộc lĩnh vực nội chính và 06 đơn thuộc lĩnh vực tham nhũng; đã xử lý 16 đơn trong đó theo dõi việc giải quyết của cơ quan chức năng 01 đơn; chuyển các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét 01 đơn; tiến hành thẩm tra, xác minh 05 đơn; lưu theo quy định 09 đơn. 
 
    Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra 09 huyện, thị xã, thành phố và thanh tra chuyên đề đang tiếp tục tiến hành 17 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 14 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 03 cuộc thanh tra đột xuất; đã kết thúc 05 cuộc, còn lại 12 cuộc đang tiếp tục thanh tra trong thời hạn luật định. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thụ lý tại Trung tâm 25vụ/25người; trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng 19 vụ, tư vấn pháp luật 06 vụ; thực hiện 04 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở; công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên Trợ giúp pháp lý cho 01 trường hợp.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.