Lai Châu: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

Thứ Sáu, 02/06/2017, 17:29 [GMT+7]
    Trong tháng, các cơ quan nội chính tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức bám, nắm địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý tội phạm; giữ gìn trật tự an ninh nông thôn; tổ chức luyện tập, chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Uyên, Nậm Nhùn; tham mưu ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt mẫu phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên pháp luật giỏi" tỉnh Lai Châu năm 2017; triển khai các nội dung cơ bản của công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị...
 
    Tổng số vụ thụ lý, điều tra trong tháng là 239 vụ/339 bị can, trong đó: Khởi tố mới 42 vụ/70 bị can (9 vụ/11 đối tượng tháng trước chuyển sang; 12 vụ/31 đối tượng về trật tự xã hội, 21 vụ/28 đối tượng về ma túy); kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 22 vụ/35 bị can. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp: Kiểm sát 62 tin báo tố giác tội phạm trong đó đã xử lý 33 tin, còn 29 tin đang xác minh giải quyết; kiểm sát điều tra 103 vụ án hình sự/154 bị can; kiểm sát xét xử sơ thẩm 90 vụ án hình sự/140 bị cáo; kiểm sát xét xử theo thủ tục phúc thẩm 07 vụ án hình sự/07 bị cáo; Kiểm sát tạm giữ 44 người; đã giải quyết 40 người; kiểm sát tạm giam 490 người, đã giải quyết 78 người, hiện còn 412 người (trong hạn luật định); Kiểm sát Thi hành án hình sự: Số bị án bị phạt tử hình 15 bị án; tù có thời hạn 132 trường hợp, đã thi hành 48 trường hợp, chưa thi hành 84 trường hợp (trong đó hoãn 43, trốn 17, tại ngoại 05, tạm đình chỉ 18, chờ chuyển 01).
 
    Tòa án nhân dân hai cấp: Thụ lý 214 vụ án các loại, đã xét xử 73 vụ (trong đó: xét xử lưu động 17 vụ; xác định và xét xử thành công 06 vụ án điểm, án rút kinh nghiệm), còn 141 vụ (trong hạn luật định). 
 
    Công tác thi hành án dân sự: Thụ lý 506 việc (ủy thác 01, phải thi hành 505), đã giải quyết 169/327 việc có điều kiện giải quyết, còn 178 việc chưa có điều kiện thi hành. Tổng số tiền đã thụ lý hơn 15.480 triệu đồng; trong đó: Số có điều kiện giải quyết hơn 6.875 triệu đồng; số chưa có điều kiện giải quyết hơn 8.016 triệu đồng; giải quyết xong hơn 275 triệu đồng.
 
    Cơ quan chức năng đã tuyên truyền phổ biến pháp luật 159 cuộc cho 8.439 lượt người; hòa giải cơ sở thành 54/69 vụ. Tham gia tố tụng 13 vụ việc cho 13 đối tượng từ giai đoạn điều tra đến xét xử của vụ án hình sự; tư vấn 24 vụ, việc cho 24 đối tượng yêu cầu trợ giúp pháp lý; tư vấn tại trụ sở 02 vụ cho 02 đối tượng (thuộc lĩnh vực Dân sự và Hình sự).
 
    Ngành thanh tra đã thực hiện 35 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành, trong đó có 28 cuộc theo kế hoạch, 07 cuộc đột xuất; kết luận 04 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế và kiến nghị thu nộp ngân sách Nhà nước 664,977 triệu đồng. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp công dân 118 lượt với 159 người; tiếp nhận 204 đơn/202 vụ việc; các đơn thư đã được xử lý theo quy định. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy triển khai, thực hiện Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW, ngày 25-4-2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; ban hành kế hoạch  thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống lãng phí. Tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn rà soát các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài, còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát một số cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán năm 2015, 2016 tại huyện Phong Thổ, Mường Tè; tham gia xử lý một số đơn thư khiếu nại tố cáo, xử lý một số vụ việc phức tạp phát sinh xảy ra trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
Nguyễn Thị Phương Thảo
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu)
;
.