Kon Tum: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

Thứ Sáu, 16/06/2017, 17:46 [GMT+7]
    Tháng 5-2017, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quyết liệt  thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước xử lý nghiêm các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nan xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện, mâu thẫn liên quan đến đất đai, dân tộc, tôn giáo...
 
Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
    Cơ quan điều tra các cấp đã tiếp nhận và khởi tố 35 vụ/32 bị can; hoàn thành hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 36 vụ/64 bị can; tạm đình chỉ điều tra 04 vụ/02 bị can; đình chỉ điều tra 01 vụ/01 bị can.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã giải quyết 37 vụ/66 bị can, truy tố chuyển tòa 34 vụ/63 bị can, đình chỉ 03 vụ/03 bị can.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 68 vụ/113 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 22 vụ/33 bị cáo.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thi hành 1.436 việc, với số tiền 669 tỷ 266 triệu đồng. Số có điều kiện thi hành là 911 việc bằng 325 tỷ 394 triệu đồng. Số chưa đủ điều kiện thi hành là 525 việc bằng 343 tỷ 872 triệu đồng. Đã giải quyết xong 246 việc, với số tiền 7 tỷ 554 triệu đồng.
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 14 cuộc thanh tra, kết thúc 11 cuộc, phát hiện sai phạm 1 tỷ 211 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 577 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 654 triệu đồng. Bên cạnh đó, kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm.
 
    Trong tháng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp 45 lượt/50 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Nôi dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các lĩnh vực: đất đai, chính sách, bồi thường,…
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai thực hiện Quyết định số 65-QĐ/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quyết định, Kế hoạch thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra về kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2016; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; dự tiếp công dân định kỳ tháng 5-2017 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh… 
Tạ Anh Hưng
;
.