Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 08/06/2017, 10:24 [GMT+7]

Ngày 06-6-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho gần 30 cán bộ là lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên tham mưu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng của các huyện ủy, thành ủy và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban kiểm tra huyện ủy, thành ủy.

Các báo cáo viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã truyền đạt, trao đổi 03 chuyên đề: Công tác phòng, chống tham nhũng và việc tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng ở huyện ủy, thành ủy; Công tác nội chính của Đảng; Chế độ thông tin báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng  phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng
Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Nội dung các chuyên đề tập trung vào nhiệm vụ tham mưu của Văn phòng huyện ủy, thành ủy cho Ban Thường vụ, Thường trực các huyện ủy, thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng như: tham mưu các chương trình, kế hoạch, kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; tham mưu chỉ đạo xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi huyện ủy, thành ủy; tham mưu giải quyết một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, trật tự và các sai phạm kinh tế, tham nhũng; tham mưu thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị về “sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”. Các đại biểu cũng được nghe quy trình, nghiệp vụ thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, chuyên đề hoặc báo cáo vụ việc đột xuất; đảm bảo là đầu mối thông tin quan trọng giữa cấp ủy địa phương với Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cán bộ phụ trách theo dõi, tham mưu về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tại các huyện ủy, thành ủy tiếp tục nghiên cứu, thường xuyên liên hệ, trao đổi với Ban Nội chính Tỉnh ủy nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy ở địa phương.

Lê Thị Hồng Lâm

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng)

;
.