Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa

Thứ Năm, 04/05/2017, 09:38 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng và tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, sau khi ký kết Quy chế phối hợp, hai cơ quan đã quán triệt cho cán bộ, công chức nắm vững nguyên tắc, phạm vi, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện của mỗi cơ quan; phân công 01 đồng chí lãnh đạo cơ quan trực tiếp chỉ đạo và giao 01 phòng nghiệp vụ làm đầu mối thực hiện Quy chế. Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng và hội nghị tổng kết công tác ngân hàng năm 2016; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa tham dự hội nghị sơ kết 6 tháng, hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016 và gửi các báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng về Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với các vụ việc, vụ án xảy ra liên quan đến tín dụng, ngân hàng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, ngăn chặn các luồng thông tin, dư luận gây hại cho hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh; Ban đã phối hợp với cơ quan nội chính, tư pháp rà soát đưa một số vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm thuộc lĩnh vực tín dụng, ngân hàng vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo, đồng thời kiểm tra, đôn đốc xử lý nghiêm những hoạt động chống phá, dựng chứng từ khống để lấy tiền, tham nhũng tại một số quỹ tín dụng nhân dân.
 
    Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế phối hợp còn có những tồn tại hạn chế, đó là: Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan còn khiêm tốn, chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; nhiều nội dung chưa được thực hiện. Việc trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu giữa hai cơ quan chưa được thường xuyên, kịp thời; một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các Quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa chưa thông báo, trao đổi hoặc thông báo, trao đổi không kịp thời với Ban Nội chính Tỉnh ủy…
   
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp thời gian qua, đồng thời đề nghị bổ sung thêm một số nội dung mới để việc thực hiện Quy chế phối hợp đạt hiệu quả cao hơn.
 
    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định, việc ký kết, ban hành thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng và tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết, đã hạn chế một số khe hở về cơ chế, chính sách trong hoạt động tín dụng, ngân hàng, giảm nợ xấu, ngăn chặn thất thoát tiền vốn, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
    Để tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị phối hợp thành lập các đoàn công tác liên ngành nhằm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong ngành ngân hàng, các tổ chức tín dụng về thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng; rà soát nắm tình hình hoạt động cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP và tình hình nợ xấu của ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm việc trao đổi thông tin tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa cần thực hiện đầy đủ việc gửi báo cáo và các kết luận thanh tra, kiểm tra, nhất là các kết luận thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng cho Ban Nội chính Tỉnh ủy; thông tin kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật để phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý, giải quyết. 
Trần Ngọc Hiền
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa)
;
.