Quảng Bình: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

Thứ Hai, 29/05/2017, 15:45 [GMT+7]
    Tháng 5-2017, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự các ngày lễ 30-4, 01-5 và các khiếu kiện trong nhân dân liên quan đến công tác đền bù sự cố môi trường biển, giải phóng mặt bằng … để kịp thời tham mưu giải quyết, ổn định tình hình. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy bổ sung Danh mục các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; ban hành báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Tiến hành kiểm tra xác minh đơn tố cáo theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (hiện đang xây dựng Dự thảo báo cáo kết luận); tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và duy trì tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan… Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chuẩn bị nội dung sơ kết công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
 
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017
    Lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với số đối tượng trọng điểm, không để kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự; tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, tình hình liên quan đến việc chi trả tiền đền bù sự cố môi trường biển,... Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; điều tra, kết luận 37/41 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong tháng, khởi tố mới 31 vụ/40 bị can; chuyển Viện kiểm sát nhân dân các cấp đề nghị truy tố 25 vụ/37 bị can. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp truy tố chuyển Tòa án nhân dân hai cấp 31 vụ/55 bị can; kiểm sát 152 tin, đã giải quyết 50 tin, trong đó khởi tố 31 vụ án, xử lý khác 24 tin, còn 101 tin đang trong thời hạn giải quyết.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã xét xử 45 vụ/98 bị cáo trên tổng số thụ lý 108 vụ/199 bị cáo. Các vụ án hình sự được giải quyết kịp thời, trong thời hạn pháp luật quy định; việc xét xử đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phán quyết của Hội đồng xét xử dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên tòa nên không có án oan sai hay bỏ lọt tội phạm. 
 
    Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh thụ lý 1.333 việc; đã thi hành xong 212 việc/861 số việc có điều kiện thi hành. Tổng số tiền thụ lý trên 301 tỷ đồng, đã thi hành xong trên 1,9 tỷ đồng/138 tỷ đồng có điều kiện thi hành. 
 
    Ngành Thanh tra thực hiện 56 cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nghĩa vụ thuế; việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công; công tác quản lý sử dụng nguồn kinh phí ngân sách thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, kiểm tra công tác quản lý hành lang an toàn giao thông và công tác quản lý phương tiện vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; việc chấp hành về khai thác cát, việc chấp hành pháp luật về khai thác khoáng sản... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền hơn 7,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 927,5 triệu đồng, ban hành 38 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 118,4 triệu đồng, kiến nghị khác hơn 6,2 tỷ đồng./.
Lê Hà Anh Tâm
   (Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
;
.