Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 5-2017

Chủ Nhật, 28/05/2017, 14:54 [GMT+7]

Tháng 5-2017, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; tập trung nắm tình hình, giải quyết tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch.

Vụ địa phương - Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên (tháng 5-2017)
Vụ địa phương - Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên (tháng 5-2017)

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 04-5-2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2016; ...  Ban Nội chính Tỉnh ủy tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy danh mục các vụ việc, vụ án Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và các vụ việc, vụ án Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc năm 2017; tổ chức làm việc với Thường trực Huyện ủy Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Đông Hòa và Thành ủy Tuy Hòa về tình hình công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, công tác Hội Luật gia; phối hợp với Huyện ủy Phú Hòa và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với Vụ địa phương - Ban Nội chính Trung ương nắm tình hình công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị của tỉnh.

 Lực lượng Công an tỉnh tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Cơ quan Điều tra hai cấp đã điều tra làm rõ 50/62 vụ phạm pháp hình sự, đạt 80,6%; khởi tố mới 44 vụ, 60 bị can; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 48 vụ 72 bị can. Bắt, xử lý 12 đối tượng, bắt truy nã 05 đối tượng.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đã kiểm sát 297 tố giác, tin báo; Cơ quan điều tra 02 cấp đã giải quyết 77/297 tố giác, tin báo (đạt 26%), còn lại 220 tố giác, tin báo; truy tố 26 vụ/49 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 137 vụ/244 bị cáo; thụ lý kiểm sát giải quyết 1.517 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 2.143 vụ án các loại (án hình sự 140 vụ - 263 bị cáo; án dân sự, hành chính 2.003 vụ, tăng 499 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2016); đã giải quyết 359 vụ (án hình sự 38 vụ - 56 bị cáo; án dân sự, hành chính 321 vụ, việc).

Cơ quan Thi hành án dân sự 02 cấp đã thụ lý 3.460 việc (cũ chuyển sang 3.136 việc, thụ lý mới 324 việc) và 331.604.170.000 đồng (cũ chuyển sang 282.994238.000 đồng, thụ lý mới 48.609.932.000 đồng), đã thi hành xong 297 việc trên tổng số 2.160 việc có điều kiện thi hành, về tiền đã thi hành được 1.984.714.000 đồng/ 192.773.422.000 đồng có điều kiện thi hành.

Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra 09 huyện, thị xã, thành phố và thanh tra chuyên ngành đã tiếp nhận và xử lý 105 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai, trong đó có 42 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo, 52 đơn phản ánh, kiến nghị và 04 đơn tranh chấp đất đai; có 28 đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng, đến nay đã giải quyết xong 10 đơn khiếu nại, còn lại 18 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 27 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, gồm: 25 đơn liên quan đến lĩnh vực nội chính và 02 đơn liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; đang xem xét, xử lý theo quy định. Ngành Thanh tra tỉnh đang tiếp tục tiến hành 24 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 21 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 03 cuộc thanh tra đột xuất; đã kết thúc 05 cuộc, còn lại 19 cuộc đang tiếp tục thanh tra trong thời hạn luật định.

Lê Ngọc Hơn

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)

;
.