Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang và Đảng Đoàn HĐND tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 24/05/2017, 16:04 [GMT+7]

Ngày 22-5-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang và Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Dự Lễ ký kết có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Sùng Minh Sính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Quanh cảnh Lễ ký kết
Quanh cảnh Lễ ký kết

Việc ký kết Chương trình phối hợp nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên trong việc phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các vấn đề bức xúc dư luận quan tâm.

Hai cơ quan thống nhất, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh phân công một đồng chí Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh làm đầu mối. Ban Nội chính Tỉnh ủy phân công một đồng chí Phó trưởng Ban trực tiếp làm đầu mối thực hiện công tác phối hợp. Đại diện lãnh đạo và chuyên viên của hai cơ quan được mời tham dự các cuộc họp về những nội dung có liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác phối hợp chuẩn bị có chất lượng của bộ phận tham mưu hai cơ quan và tin tưởng, việc phối hợp giữa Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng sẽ đạt kết quả tốt đẹp.

Hoàng Phong

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang)

;
.