Gia Lai: Một số kết quả công tác nội chính quý I-2017

Thứ Bảy, 29/04/2017, 07:51 [GMT+7]
    Trong quý I-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với các ngành liên quan, các huyện, thị, thành phố đánh giá tổng hợp tình hình, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động phục hồi FULRO, "Tin lành Đề Ga", Tà đạo "Hà Mòn", vượt biên, hoạt động tôn giáo trái phép; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo quy định; tiếp tục theo dõi tiến độ xử lý 03 vụ án do Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ án hình sự, các vụ sai phạm qua thanh tra phát hiện chuyển cơ quan điều tra và các vụ việc khiếu kiện kéo dài thuộc lĩnh vực tư pháp.
 
    Công an các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị; tăng cường nắm tình hình, ngăn chặn sự móc nối chỉ đạo của FULRO lưu vong; triển khai thực hiện có hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV (mở rộng)
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XV (mở rộng)
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý kiểm sát 1.246 tin báo về tội phạm, đã giải quyết 134 tin; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự sơ thẩm 665 vụ/1.512 bị cáo; phúc thẩm án hình sự 165 vụ/383 bị cáo.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý án phải giải quyết là 1.475 vụ, gồm 1.376 vụ sơ thẩm, 99 vụ phúc thẩm. Đã giải quyết 310 vụ, trong đó 290 vụ sơ thẩm, 20 vụ phúc thẩm. Tổ chức xét xử lưu động 04 vụ nhằm răn đe tội phạm, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
 
    Ngành thi hành án dân sự tỉnh đã thụ lý 6.654 việc; đã thi hành xong 545 việc/4.104 việc có điều kiện thi hành. Tổng số tiền đã thụ lý 884 triệu đồng; đã thi hành được 11 triệu đồng/649 triệu đồng có điều kiện thi hành.
 
    Ngành thanh tra tỉnh đã tiến hành 20 cuộc thanh tra (18 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc thanh tra đột xuất) về quản lý và sử dụng ngân sách tại 31 đơn vị; đã kết thúc 04 cuộc tại 04 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện 04 đơn vị  có sai phạm, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 121 triệu đồng. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp triển khai 05 cuộc kiểm tra chuyên ngành tại 29 đơn vị, kiểm tra 396 lượt phương tiện; xử phạt hành chính 128 tổ chức và cá nhân với tổng số tiền 1 tỷ 438 triệu đồng, đôn đốc các đơn vị sai phạm qua công tác thanh tra thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ số tiền 246 triệu đồng.
 
    Trong tháng, có 88 lượt/89 công dân đến Trụ sở tiếp công dân của tỉnh để khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong đó, Ban tiếp công dân của tỉnh tiếp thường xuyên 43 lượt/40 người; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp 16 lượt/16 người, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 29 lượt/33 người. Ngoài ra, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp 179 lượt. Ban Nội chính Tỉnh ủy nhận 114 đơn, gồm: 05 đơn khiếu nại, 06 đơn tố cáo, 03 đơn kiến nghị.
                                                                               Thanh Hiếu
;
.