Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai: Hoàn thiện tổ chức bộ máy, bước đầu hoạt động hiệu quả

Thứ Hai, 30/09/2013, 16:23 [GMT+7]

Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 912-QĐ/TU ngày 16-5-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và hoạt động chính thức từ ngày 03-6-2013. Ngay sau khi được thành lập, Ban đã tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị; xây dựng kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2013; ban hành các quy chế bảo đảm cho hoạt động của Ban từng bước đi vào nền nếp.

Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai
Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai

Qua hơn 3 tháng hoạt động, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ động nắm tình hình, tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật bức xúc, nổi cộm trong dân, không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị quyết số 52/CP của Chính phủ và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về Xây dựng khu vực phòng thủ.

Ban đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố bố trí một đồng chí thường trực cấp ủy trực tiếp chỉ đạo và một lãnh đạo văn phòng cấp ủy theo dõi tổng hợp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương. Lãnh đạo Ban đã làm việc với 17/17 huyện, thị, thành ủy và một số cơ quan khối nội chính để nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. Tiếp nhận, phân loại đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội chính để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật (đã tiếp nhận 29 đơn/21 vụ, trong đó có 16 đơn/09 vụ khiếu nại, 08 đơn/08 vụ tố cáo, 05 đơn/04 vụ phản ánh, kiến nghị).

Nguyễn Văn Thắng

                                                (Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai)

;
.